Чуже—Інакше—Своє. Етнокультурне пограниччя: концептуальний, типологічний та ситуативний аспекти

  • Юрій Барабаш Інститут світової літератури ім. О.М.Горького (РАН)
Ключові слова: пограниччя, фронтир, концепт, контекст, етнокультурна зона, типологія, модель, «Чуже—Інакше—Своє».

Анотація

Це перша стаття авторського дискурсивного триптиха з проблематики етнокультурного пограниччя. У розвідці визначено ключові теоретичні та методологічні принципи підходу до етнокультурного пограниччя як концепту, вирізнено кілька його типологічних моделей (пограничні літературні зони, перехідні періоди та стани в літературному процесі, у творчості та психології того чи того митця, компаративні зіставлення тощо). Вибірково, під кутом зору світоглядно-філософської тріади «Чуже—Інакше—Своє», розглянуто приклади літературно-історичних ситуацій у геополітичних та етнокультурних зонах України, наразі — австро-українського та польсько-українського.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Adelman, Dzh. (2018, February 04). Shcho take hlobalna istoriia sohodni? Hisrtorians Retrieved from: http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2387-dzheremi-adelman-shcho-take-globalna-istoriya-sogodni [in Ukrainian]

Andruhovich, Yu. (2005). Gorod-korabl’ Vestnik Evropy, 13, 151-157. [in Russian]

Barabash, Yu. (2015). Karpatskyi vuzol: do problemy etnokulturnoho pohranychchia (Leopold fon Zakher-Mazokh, Stanislav Vintsenz) Slovo i Chas, 1, 3-16. https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/335

[in Ukrainian]

Belash, N. (1998). Zona osvoeniya (frontir) i ee obraz v amerikanskoj i russkoj kul’turah Obshchestvennye nauki i sovremennost’, 5, 75-89. [in Russian]

Brekhunenko, V. Kozaky na Stepovomu Kordoni Yevropy: typolohiia kozatskykh spilnot XVI — pershoi polovyny XVII st. Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut ukrainskoi arkheohra꒝ i ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho, 2011. [in Ukrainian]

Brekhunenko, V. (2013). Frontyr In Entsyklopediia istorii Ukrainy (Vol. 1-10; Vol. 10), pp. 335-337. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Bronislovas, G. (1997). Kontseptsiia kultury pohranychchia Kulturolohichnyi chasopys “I”, 10, 36-47. [in Ukrainian]

Valdenfels, B. (2002). Topohraʼni a Chuzhoho: studii do fenomenolohii Chuzhoho. (V. Kebuladze, Trans.). Kyiv: PPS. [in Ukrainian]

Zaher-Mazoh, L., Delyoz, Zh. & Frejd, Z. (1992). Venera v mekhah [Predstavlenie]. Raboty o mazohizme. Moscow: RIK “Kul’tura”, Ad Marginem. [in Russian]

Vushko, I. (2015, October, 30). Svoi sered chuzhykh: avstriiski chynovnyky ta Halychyna, 1772—1867 (knyzhka u shparhaltsi) Retrieved from: http://uamoderna.com/md/vushko-austrian-bureaucrats-galicia [in Ukrainian]

Havryliv, T. (2009). Na bramakh Yevropy: Lviv ta ideia Yevropy v Yozefa Rota. Intertekst literaturnoho Lvova. In Paradyhma. Zbirnyk naukovykh prats, 4, 101-110. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Hinrikhs, Ya. P. (2010). Lemberg—Lwуw—Lviv. Fatalne misto. Z niderlandskoi pereklav (Ya. Dovhopalyi, Trans.) Kyiv: Vydavnytstvo Zhupanskoho. [in Ukrainian]

Hrabovych, H. (2005). Mitolohizatsiia Lvova: vidlunnia prysutnosti ta vidsutnosti In Hrabovych, H. Teksty i masky, pp. 155-181. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian]

Dashkevich, Ya. (1989). Bol’shaya granica Ukrainy (etnicheskij bar’er ili etnokontaktnaya zona) In Etnokontaktnye zony v evropejskoj chasti SSSR (Geograʼn ya, dinamika, metody izucheniya), pp. 7-20. Moscow: Moskovskij ꒝ lial geogra꒝ cheskogo obshchestva SSSR. [in Russian]

Dashkevych, Ya. (2011). Etnonimika mizh naukoiu ta politykoiu, abo dovkola natsionalnoho imeni ukrainskoho narodu In Dashkevych, Ya. “…Uchy nelozhnymy ustamy kazaty pravdu”. Istorychna eseistyka (1989—2008), pp. 88-95. Kyiv: Tempora. [in Ukrainian]

Dashkevych, Ya. (1991). Ukraina na mezhi mizh skhodom i zakhodom (XIV—XVIII st.) In Zapysky naukovoho tovarystva im. T. Shevchenka, CCXXII. Pratsi istoryko-ʼn losofskoi sektsii, 28-44. Lviv: NTSh. [in Ukrainian]

Zymomria, M. (1998). Karl-Emil Frantsoz u konteksti ukrainsko-nimetsko- yevreiskykh kulturnykh vzaiemodii na zlami XIX st. In Yevreiska istoriia ta kultura v krainakh Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy. Zbirnyk naukovykh prats, pp. 52-55. Kyiv. [in Ukrainian]

Isaievych, Ya. (1994). Halychyna u Habsburzkii monarkhii: natsionalno-politychni rukhy i kulturnyi pliuralizm In Ukrainska literatura v Avstrii, avstriiska — v Ukraini (materialy mizhnarodnoho sympoziumu), pp. 163-171. Kyiv: Brama LTD. [in Ukrainian]

Kaiuk, S.M. (1999). Zaporozke kozatstvo i Velykyi stepovyi kordon (druha polovyna XVIII — pochatok XIX st.) In Chetvertyi mizhnarodnyi konhres ukrainistiv. Istoriia. Ch.1, 241-246. Odesa. [in Ukrainian]

Kaiuk, S. (2017, May 3). Strasti za frontyrom, abo Zhinochyi pohliad na cholovichu dyskusiiu. Hisrtorians Retrieved from: http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2177 [in Ukrainian]

Lepiavko, S. (2001). Velykyi Kordon Yevropy yak faktor stanovlennia ukrainskoho kozatstva (XVI st.). Zaporizhzhia: RA “Tandem-U”. [in Ukrainian]

Lepiavko, S. (2005). Ukrainske kozatstvo i teoriia Velykoho Kordonu Kozatska spadshchyna, 2, 14-18. [in Ukrainian]

Milosh, Ch. (2011). Velyke kniazivstvo literatury. Vybrani esei. Kyiv: Dukh i litera. [in Ukrainian]

Nalyvaiko, D. (1998). Ochyma Zakhodu. Retseptsiia Ukrainy v Zakhidnii Yevropi XI—XVIII st. Kyiv: Osnovy. [in Ukrainian]

Nalyvaiko, D. (1982). Ukrainska tema v tvorchosti K.-E.Frantsoza In Frantsoz, K.-E. Za pravdu: Roman, povist, opovidannia (M. Zymomria, Trans.), pp. 5-22. Uzhhorod: Karpaty. [in Ukrainian]

“Poverkh kordonu”: kontseptsiia prykordonnia yak obiekt doslidzhennia (2011). Ukraina moderna, 18, 47-78. [in Ukrainian]

Poliek, V. Kalevala Hutsuliv (2008). In (M. Vasylchuk, Ed.). Vintsenziana. Statti, lysty, frahmenty tvoriv, pp. 12-22. Kolomyia. [in Ukrainian]

Rykhlo, P. (2010). Ukrainskyi merydian Karla Emilia Frantsoza In Frantsoz, K. E. Ukrainika. Kulturolohichni narysy, 7-17. (Trans.) Rykhlo, P. (Ed.). Chernivtsi: Knyhy — XXI. [in Ukrainian]

Rot, Y. (1995). Mandrivka po Halychyni Kulturolohichnyi chasopys “I”, 6, 42-47. [in Ukrainian]

Sukhomlynov, O. (2008). Kulturni pohranychchia: novyi pohliad na staru problemu. Donetsk: Yuho-Vostok. [in Ukrainian]

Tsybenko, L. (1999). Pisliamova In Zakher-Mazokh, L. Vybrani tvory, pp. 363-383. Lviv: Litopys. [in Ukrainian]

Chyzhevskyi, K. (2013, November 1). Kultura i solidarnist Zbruč Retrieved from: https://zbruc.eu/node/14906 [in Ukrainian]

Chyzhevskyi, K. (2013). Liniia povernennia. Pro praktyku prykordonnia u dialozi z Cheslavom Miloshem. Lviv: Kalvariia. [in Ukrainian]

Chornovol, I. (2015). Komparatyvni frontyry. Svitovyi i vitchyznianyi vymir. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian]

Bronsen, D. (1974). Joseph Roth. Eine Biographie. Koln: Kiepenheuer& Witsch. [in German]

Dąbrowska-Partyka, M. (2004). Literatura pogranicza. Pogranicze literatur. Krakуw: Wydawnictwo UJ. [in Polish]

Deleuze, G. & Guattari, F. (1976). Rhizome, introduction. Paris: Edit de Minuit. [in French]

Michajłow, A. & Pacławski,W. (Eds.) (1991). Literary Galicia: fom post-war to post-modern: a local guide to the global imagination. Krakуw: Oficyna Literacka.

Magris, C. (2000). Der habsburgische Mythos in der modernen цsterreichischen Literatur. Wien: Paul Zsolnay Verlag. [in German]

Uliasz, S. (2001). O literaturze kresуw i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice. Rzeszуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [in Polish]

Vushko, I. (2015). The Politics of Cultural Retreat: Imperial Bureaucracy in Austrian Galicia, 1772—1867. Yale University Press.

Waldenfels, B. (1997). Topographie des Fremden. Studien zur Phдnomenologie des Fremden. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [in German]

Zymomrja, M. (1999). K. E. Franzos und sein Aufsatz uber Taras Ševčenko In Zymomrja, M. Deutschland und Ukraine: durch die Abrisse zur Wechselseitigkeit von Kulturen, 36-43. Furth/Bayern: Flacius Verlag. [in German]


Переглядів анотації: 341
Завантажень PDF: 314
Опубліковано
2020-04-01
Як цитувати
Барабаш, Ю. (2020). Чуже—Інакше—Своє. Етнокультурне пограниччя: концептуальний, типологічний та ситуативний аспекти. Слово і Час, (2), 3-32. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2020.02.03-32
Розділ
Питання теоретичні