УКРАЇНОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛЮБЛІНСЬКОМУ КАТОЛИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІВАНА ПАВЛА ІІ

  • Даґмара Новацька Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ
Ключові слова: українознавчі студії в Любліні, історія української мови, історія української літератури, викладання української мови, Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ

Анотація

У статті окреслено тридцятирічні здобутки україністики в Інституті слов’янської філології Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ крізь призму науково-дослідницької та освітньої діяльності. Висвітлено українознавчий дослідницький профіль Інституту, який упродовж багатьох років формувався професорами польських та українських академічних осередків, спеціалістів у галузі лінгвістики (професори М. Лесів, Д. Бучко, О. Тищенко) та літературознавства (професори С. Козак, С. Андрусів). Науково-дослідницька діяльність – це численні міжнародні наукові конференції, публікації співробітників Інституту: монографії, збірники та наукові статті, присвячені, зокрема, питанням еміграційної літератури східних слов’ян, сакруму в східнослов’янських літературах, а також історії слов’янських мов. Навчально-популяризаторська діяльність Інституту знаходить свій вияв у різнопланових заходах, метою яких є поширення знань про польсько-українське пограниччя, українську культуру та мову нашого східного сусіда серед молоді шкільного віку Люблінщини.

Посилання

1. Buchko, D. (2007). Bibliohrafi chnyi pokazhchyk iz peredmovoiu pro zhyttievyi shlakh i naukovu diialnist movoznavtsia ta pryvitanniamy yuviliara z yoho simdesiatylittiam. B. Blyzniuk, & L. Nevidomska, (Eds.). Ternopil: Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet. [in Ukrainian]
2. Karpenko Yu. (2007). Talanovytyi doslidnyk, vydatnyi onomast. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Movoznavstvo, 1(16), pp. 5–35. [in Ukrainian]
3. Lesiv M. (2017). Mova, folklor, literatura polsko-ukrainskoho pohranychchia, studii z ukrainistyky. Vol. XX. R. Radyshevskyi, (Ed.). Kyiv: TOV “Talkom”. [in Ukrainian]
4. Buczko D. (2001). Słownik a tergo ojkonimуw Ukrainy. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [In Polish]
5. Tiszczenko O. (Ed.). (2010). Językowy obraz świata Słowian a kultura. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Vol. 1–2. Lublin-Rуwne. [in Polish]
6. Kaczmarczyk M. (2018). Andrusiw Stefania. In Encyklopedia 100-lecia KUL. (Vol. 1). (p. 14). Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
7. Kaczmarczyk M., Nowacki A. (2015). Polsko-ukraiński słownik terminуw dziennikarskich z suplementem ukraińsko-polskim. Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
8. Kawecka M. (2008). Profesor Stefan Kozak – wybitny ukrainista polski. In M. Kawecka, & A. Nowacki, & L. Puszak, (Eds.). W kręgu historii i kultury Słowian wschodnich. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
9. Kawecka M. (2004). Ukrainistyka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, 17–18, 145–150. [in Polish]
10. Mocarz-Kleidienst M. (2018). Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską In Encyklopedia 100-lecia KUL. (Vol. 2). (pp 53–54). Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
11. Nowacka D. (2014). Wspomnienie o prof. dr. hab. Dmytrze Buczce (1937 – 2014). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1 (225), 201–206. [in Polish]
12. Nowacka D., Nowacki A. (2008). W służbie prawdy. Michał Łesiуw i jego Alma Mater – KUL. Z okazji jubileuszu osiemdziesiątych urodzin Profesora. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, 25–26, 403–412. [in Polish]
13. Nowacka D., Nowacki A., Świć A. (2012). Let’s Talk! Porozmawiajmy! English-Polish-Ukrainian quintessential phrasebook. Angielsko-polsko-ukraiński niezbędnik rozmуwkowy. Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
14. Nowacki A. Kozak Stefan. In Encyklopedia 100-lecia KUL. (Vol. 1). (pp. 561–562). Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
15. Borciuch M., Jastrzębski M. (Eds.). (2009). Scripta Manent. Bio-bibliografi a profesora Michała Łesiowa na
osiemdziesięciolecie urodzin Lublin: Wydanictwo UMCS. [in Polish]
16. Tiszczenko O. (2014). Wstęp. In Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Międzykulturowa. (Vol 1). (pp. 7–9). Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
17. Jakubowska-Krawczyk K., Nowacki A. (Eds.). (2017). Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII – XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
18. Tyshchenko O. (2018). In Encyklopedia 100-lecia KUL. (Vol. 2). (p. 498). Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
19. Kawecka M., Nowacki A., Puszak L. (Eds.). (2008). W kręgu historii i kultury Słowian Wschodnich. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. Rocznicę urodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
20. Woźniak A. (2005). Instytut Filologii Słowiańskiej. Przegląd Uniwersytecki, 1–2, 41–43. [in Polish]
21. Woźniak A. (1997 – 1998). Profesor Ryszard Łużny w siedemdziesięciolecie urodzin. Roczniki Humanistyczne. „Słowianoznawstwo”, XLV–XLVI, 7–13. [in Polish]
22. Buczko D., Łesiуw M. (Eds.). (2003). Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi. Lublin:
Wydawnictwo KUL. [in Polish]
23. Nowacka D., Borciuch M., Nowacki A., Jastrzębski M. (Eds.). (2010). Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi. Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Polish]
Опубліковано
2019-12-20
Як цитувати
Новацька, Д. (2019). УКРАЇНОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛЮБЛІНСЬКОМУ КАТОЛИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІВАНА ПАВЛА ІІ. Слово і Час, (12), 4-13. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.12.4-13
Розділ
Україністика