Цензурна історія “Чорної Ради” П. Куліша. Вступ до проблеми

  • Oles Fedoruk Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: цензура, самоцензура, роман, редакції, варіанти.

Анотація

У статті пунктирно окреслено проблему взаємин Куліша з царською цензурою під оглядом вужчої проблематики – цензурної історії української та російської версій роману “Чорна рада”. Умовно виокремлено кілька періодів: до Кулішевого арешту у справі Кирило-Мефодіївського братства, заслання в Тулі, відразу по звільненню із заслання, після зняття цензурного обмеження у квітні 1856 р.

Ключові слова: цензура, самоцензура, роман, редакції, варіанти.

Посилання

1. Borodin, V. (1990). “Novyie stikhotvoreniia Pushkina i Shevchenko”: Biohrafiia knyzhky. In Novyie stikhotvoreniia Pushkina i Shevchenki. Leipzig, 1859. Russkaia biblioteka. Tom VIII. Faksymil’ne vydannia. Kyiv. [in Ukrainian]
2. Borodin, V. (1969). T. H. Shevchenko і cars’ka cenzura: Doslidzhennia ta dokumenty, 1840 – 1862 roky. Kyiv. [in Ukrainian]
3. Bryzhitska, І. (2018). Do istorii tekstu opovidannia Panteleimona Kulisha “Pan Murlo”. Mova і kul’tura, 21, VI (195). [in Ukrainian]
4. Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T. H. Shevchenka NAN Ukrainy. F 70. № 82. [in Ukrainian]
5. Dobrovolskii, L. (1962). Zaprieshchonnaia kniga v Rossii. 1825–1904: Arkhivo-bibliograficheskoie razyskaniie. Moskva. [in Russian]
6. Dudko, V. (2015). Cenzura iak chynnyk ukrais’koho literaturnoho procesu v Rosii (1876 – 1906): Prospekt doktors’koi dysertacii. Spadshchyna: Literaturne dzhereloznavstvo. Tekstolohiia, 10. [in Ukrainian]
7. Dudko, V. (2000). Cenzurna kupiura u narysi P. Kulisha “Poiezdka v Ukrainu (1857)”. In Panteleimon Kulish: Materialy i doslidzhennia. Lviv; New York. [in Ukrainian and Russian]
8. Ivashkiv, V. (2016). Panteleimon Kulish ta ioho politychna istoriia ukrains’koho narodu. Іn: Kulish, P. Poviest’ ob ukrainskom narodie. Ed. by V. Ivashkiv. Тернопіль. [in Ukrainian]
9. Ivashkiv, V. (2009). Khudozhnia, literaturoznavcha i fol’klorystychna paradyhma rannioi tvorchosty Panteleimona Kulisha. Lviv. [in Ukrainian]
10. Kedrovs’kyi, V. (1970). Cenzurnyi prumirnyk “Dosvitok” P. О. Kulisha. Almanakh Ukrains’koho narodnoho soiuzu nа rik 1971. Jersey city; New York: Svoboda. [in Ukrainian]
11. Kyrylo-Mefodiivs’ke tovarystvo. Vols. 1-3 (1990). Ed. by М. І. Butych, І. І. Hlyz’, О. О. Franko. Кyiv. [in Ukrainian and Russian]
12. Kyryliuk, Ye. (1929). Panteleimon Kulish. Kharkiv; Kyiv. [in Ukrainian]
13. Kulesh, P. (1843). Otviet g. Senkovskomu nа iego recenziiu “Istorii Malorossii” Markevicha. Mosvitianin, 3 (5). [in Russian]
14. Kulish, P. Chernaia rada: Khronika 1663 goda in: Naukovo doslidnyi viddil rukopysiv Rosiiskoi derzhavnoi biblioteky (Moskva). F. 139. Kart. 7. №8-9. [in Russian] 15. [Kulish, P.] (1857). Chernaia rada: Khronika 1663 goda. Moskva. [in Russian]
16. [Kulish, P.] Chernaia rada, ili Malorossiia v 1663 godu. Istoricheskii roman P. Kulesha. Instytut rukopysu Nacionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [IR NBUV]. F. І. №28534. [in Russian]
17. Kulish, P. (1860). Povesti. Vols. 1-4 (vol. 1: Chernaia rada: Khronika 1663 goda). Sankt-Petersburg. [in Russian]
18. [Kulish, P.]. (1868). Zhyzn’ Kulisha. Pravda, 26. [in Ukrainian]
19. Kulish, P. Povne zibrannia tvoriv. Lysty. (2005, 2009). Ed. by O. Fedoruk. (Vols. 1-2). Povne zibrannia tvoriv. Naukovi praci; Publicystyka. (2015). Ed. by V. Ivashkiv. (Vol. 3. Kn. 1-2). Kyiv. [in Ukrainian and Russian]
20. [Kulish, P.] Chоrnaia rada, abo Istoriia neshchaslyvoho 1663 roku. Iz starosvits’kykh rukopysov, iz drevnikh kozac’kykh arkhyvov povyimav, zlozhyv і napysaniiu predav P. Kulish. In: Chernihivs’kyi oblasnyi istorychnyi muzei im. V. V. Tarnovs’koho. № Ад . [in Ukrainian]
21. Lemke, М. (1909). Nikolaievskiie zhandarmy i literatura 1826 – 1855 gg. Po podlinnym delam Tretiego otdeleniia Sobstv. Ie. I. Velichestva kanceliarii. 2nd ed. Sankt-Petersburg. [in Russian]
22. Lemke, М. (1904). Epokha cenzurnoho terrora (1848-1855 gg.). In: Lemke, М. Ocherki po istorii russkoi
cenzury i zhurnalistiki XIX stoleniia. Sankt-Petersburg. [in Russian]
23. Litieraturnyi museum. (Censurnyie materialy Igo otd. IV sekcii Gosudarstviennogo arkhivnogo fonda).
(1921). Ed. by А. S. Nikolaiev and Iu. G. Oksman. (Vol. 1). Peterburg. [in Russian]
24. Maksimovich, М. (1871). Pisma o Kieve i vospominaniia o Tavride. Sankt-Petersburg. [in Russian]
25. Maksimovich, М. (1875). Skazaniie o Kolivshchine. Russkii arkhiv, 2. [in Russian]
26. Macapura, V. (2001). Ukraina v russkoi literature pervoi poloviny XIX veka. Kharkov. [in Russian]
27. Miiakovskyi, V. (1918). Kulish і cenzura. Nashe mynule, 2. [in Ukrainian and Russian]
28. Miiakovskyi, V. (1918). Kulish і Kvitka. Nashe mynule, 2. [in Ukrainian and Russian]
29. Nakhlik, Ye. (1997). Zamaskovana publikaciia bibliinykh perespiviv u knyzhci P. Kulisha “Khutorskaia filosofiia i udalennaia ot sveta poeziia”. Kyivs’ka starovyna, 6. [in Ukrainian]
30. Ob Uktaino-slavianskom obshchestvie. (Iz bumag D. P. Golokhvastova). (1892). Russkii arkhiv, 2 (7). [in Russian]
31. Perets, L. Lystuvannia P. A. Kulisha z P. P. [!] Pletniovym (1843 – 1861). In: IR NBUV. F. X. № 17926. [in Russian]
32. Petrov, V. (1929). Pantelymon Kulish u piatdesiati roky: Zhyttia. Ideolohiia. Tvorchist. Kyiv. [in Ukrainian]
33. Pisma Kulisha k V. V. Tarnovskomu. 1855 – 1858. [Сообщ.] А. Л[азаревский]. (1898). Kievskaya starina, 61 (4). [in Russian]
34. Pisma Kulisha k D. S. Kameneckomu. 1857 – 1867. (1898). Kievskaya starina, 61 (6). [in Russian]
35. Rosiiskyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv (Sankt-Peterburg). F. 777. Op. 4. №№ 156/1890; 156/1892. [in Russian]
36. Rudnytskyi, Ya. (1959). Shevchenkiana na Zakhodi: Pershe vydannia Shevchenka na Zakhodi. Z nahody storichchia. 1859 – 1959. Winnipeg. [in Ukrainian]
37. Taras Shevchenko i cars’ka cenzura: Zbirnyk dokulmentiv. (2015). Ed. by I. Kovaliov; comment. І. Bruzhitska, І. Kovaliov, О. Fedoruk. Kyiv. [in Russian and Ukrainian]
38. Tulub, О. (1929). Mykh. Staryc’kyi v borot’bi z cenzuroiu 1880-х rokiv. (Z materialiv Kyivs’koho censurnoho komitetu). Za sto lit, 4. [in Ukrainian]
39. Ukrains’ka identychnist’ i movne pytannia v Rosiis’kii imperii: sproba derzhavnoho rehuliuvannia (1847 – 1914): Zbirnyk dokumentiv і materialiv. (2013). Ed. by H. Briak and other. Kyiv. [in Ukrainian and Russian]
40. Fedoruk, О. (2015). Do istorii tekstu statti Kulisha “Ob otnoshenii malorossiiskoi slovesnosti k obshcherusskoi. Epolog k “Chernoi rade”. Slovo i Chas, 2. [in Ukrainian]
41. Fedoruk, О. (2011 – 2014). Do cenzurnoi istorii publikacii Kulisha “Odin den’ iz zhizni zaporozhca Kirila Tura. (Otryvok iz romana “Chernaia rada”)”. Hurvard Ukrainian Studies, vol. 32-33 (1). [in Ukrainian and Russian]
42. Fedoruk, О. (2018). Epizod iz cenzurnoho rozhliadu romanu Kulisha “Chorna rada”. Novyny з Akademii [Ukrainian Academy of Arts and Scienses, New York], 42. [in Ukrainian and Russian]
43. Fedoruk, О. (2017). Problema avtocenzury v romani Kulisha “Chorna rada”. Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka v Ameryci. Nova seriia [New York], 1. [in Ukrainian]
44. Fedoruk, О. (2015). Ranni redakcii “Chornoi rady” P. Kulisha v konteksti ideolohii Kyrylo-Mefodiivs’koho bratstva. In Naukovo-praktychna konferenciia, prysviachena 170-richchiu Kyrylo-Mefodiivs’koho bratstva. 22 zhovtnia 2015 roku: Zbirnyk materialiv. Kyiv. [in Ukrainian]
45. Fedoruk, О. (2007). Syhnalnyi prymirnyk “Povesti ob ukrainskom narode” Kulisha. Ukrains’kyi archeohrafichnyi shchorichnyk. Nova seriia, 12. [in Ukrainian]
46. Fedoruk, О. (2000). Skonfiskovana broshura Kulisha. (Sposterezhennia nad tekstom і kontekstom). In Panteleimon Kulish: Materialy i doslidzhennia. Lviv; New York. [in Ukrainian]
47. Chastnaia perepiska H. P. Galagana. 3. Pis’ma P. А. Kulisha (1856 – 1858 gg.). (1899). Kievskaya starina, 66 (9). [in Ukrainan and Russian]
48. Shevchuk, V. (1992). Knyha-spovid’. Pro “Khutirs’ku filosofiiu” Panteleimona Kulisha. Khronika 2000. Nash krai, 2. [in Ukrainian]
Опубліковано
2019-08-11
Як цитувати
Fedoruk, O. (2019). Цензурна історія “Чорної Ради” П. Куліша. Вступ до проблеми. Слово і Час, (8), 30-45. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.08.30-45
Розділ
Дати