“Комплекс Адама” і “дихотомія андрогіна”: два образи жінки в літературній традиції

  • Ellina Tsykhovska Національний Авіаційний Університет
Ключові слова: “комплекс Адама”, “дихотомія андрогіна”, християнський підхід, міфологічно-язичницький підхід, цілісність, “coincidentia oppositorum”, оніричний простір.

Анотація

У статті стверджується існування в літературній традиції двох основних підходів до змалювання жінки у стосунку до чоловіка. Перший підхід, в основі якого лежать християнські канони, авторка умовно називає “комплексом Адама”, натомість другий підхід – міфологічно-язичницький, що бере початок від платонівського діалогу “Бенкет”, означується як “дихотомія андрогіна”.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Вейнингер О. Афоризмы. Психология садизма и мазохизма, психология убийства, этики, наследственных грехов // Вейнингер О. Последние слова / Пер. с нем. – К.: Госуд. библ. Украины для юношества, 1995. – С. 81–116.
2. Вейнингер О. Пол и характер. Принципиальное исследование. – М.: Терра, 1992. – 480 с.
3. Верлен П. Лірика / Пер. з франц. М. Рильського, М. Лукаша, Г. Кочура. – К.: Дніпро, 1968. – 174 с.
4. Гамсун К. Пан // Гамсун К. Вибрані твори / Пер. з норвезьк. Н. Іваничук. – Львів: Літопис, 2000. – С. 23–139.
5. Кассу Ж. Символизм. Энциклопедия символизма. – М., 1999. – 429 с.
6. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании // Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: В 3 т. / Пер. с франц. Е. Н. Бируковой. – М.: Худ. лит., 1961. – Т. 1. – С. 545–748.
7. Соловьев В. Смысл любви // Соловьев В. Собр. соч.: В 12 т. / Под ред. С. М. Соловьева, Э. Л. Радлова.– 2-е изд. – СПб.: Просвещение, 1966. – Т. 7. – С. 3–60.
8. Стриндберг А. Слово безумца в свою защиту: Роман. – СПб., 2000. – 349 с.
9. Чистова М. Концепт андрогина в жизнетворчестве З. Н. Гиппиус: Дис. ... канд. культурологических наук: 24.00.01. – Кострома, 2004. – 188 c.
10. Элиаде М. Мефистофель и андрогин. – СПб.: Алетейя, 1998. – 374 с. (Миф, религия, культура).
11. Staff L. Poezje zebrane: W 2 t.– Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – T. 1. – 1147 s.
12. Staff L. Poezje zebrane: W 2 t.– Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – T. 2. – 1033 s.

Переглядів анотації: 3
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Tsykhovska, E. (2019). “Комплекс Адама” і “дихотомія андрогіна”: два образи жінки в літературній традиції. Слово і Час, (8), 109-114. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/906
Розділ
Осередки філології