Смерть і/як творчість у художньому всесвіті митця: Леся Українка

  • Serhiy Romanov Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: творчість, життя, смерть, досвід, світогляд, почуття, текст, джерело.

Анотація

У статті розглядається співвіднесеність смерті як екзистенційного феномену і мистецтва як найвищого вияву шукань людського духу. У центрі уваги – життя і творчість Лесі Українки в її намаганні через досвід Іншого та власний досвід осягнути сутність буття в його граничних виявах. Зроблено спробу окреслити особливості сприйняття й артикуляції письменницею в епістолярних та художніх текстах “простору смерті”; осмислюється намагання інтелектуально-вольовим зусиллям подолати фатальну розщепленість свідомості в ситуації “межі”.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти // http: lib.rus.ec\b\ 140440.
2. Бланшо М. Простір літератури / Пер. з франц. Л. Кононович. – Львів: Кальварія, 2007. – 272 с.
3. Джойс Дж. Портрет митця замолоду / Пер. з англ. М. Прокопович. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005. – 272 с.
4. Драй-Хмара М. Леся Українка. Життя й творчість // Драй-Хмара М. Літературно-наукова спадщина. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 35–151.
5. Зборовська Н. Моя Леся Українка: Есей. – Тернопіль: Джура, 2002. – 228 с.
6. Зеров М. Леся Українка. Критично-біографічний нарис // Зеров М. Українське письменство. – К.: Основи, 2002. – С. 383–416.
7. Косач-Кривинюк О. Леся Українка. Хронологія життя і творчости. – Луцьк: ВАТ Вол. обл. друк., 2006. – 928 с.
8. Леся Українка. Документи і матеріали 1871–1970. – К.: Наукова думка, 1971. – 488 с.
9. Сенека Л. А. Моральні листи до Луцілія / Пер. з латин. А. Содомора. – К.: Основи, 1999. – 603 с.
10. Старицька-Черняхівська Л. Хвилини життя Лесі Українки // Старицька-Черняхівська Л. Вибрані твори. – К.: Наукова думка, 2000. – С. 741–763.
11. Українка. Леся. Зібр. тв.: У 12 т. – К.: Наукова думка, 1975 – 1979.
12. Янкелевич В. Смерть // http: elenakosilova.narod.ru/studia2/jank.htm.

Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Romanov, S. (2019). Смерть і/як творчість у художньому всесвіті митця: Леся Українка. Слово і Час, (8), 55-71. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/899
Розділ
ХХ століття