Креативність полеміки Ґреґора фон Реццорі з антропологічною доктриною Зиґмунда Фройда

  • Tetiana Basniak Чернівецький Національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: психоаналіз, Едіп, постмодерністський текст, інтертекстуальність, гра, іронія.

Анотація

Аналізується одна з провідних антропологічних доктрин ХХ ст. З. Фройда (теорія підсвідомого, мотив сновидіння, едіпів комплекс) в інтерпретації його молодшого сучасника Ґ. фон Реццорі. Ідеться про досить провокаційний за своєю назвою повоєнний роман “Едіп перемагає під Сталінградом” (1954). Концептуальні принципи, тлумачення та основні філософські ідеї твору ілюструють сутність постмодерністського світогляду, що заперечував попереднє модерністське захоплення фройдизмом. Іронія Реццорі спростовує авторитет фройдистської доктрини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996. – 253 с.
2. Ґадамер Г-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Пер. з нім. [упор. Д. Наливайко]. – К., 2001. – 288 с.
3. Феррис П. Зигмунд Фрейд / Пер. с англ. Е. А. Мартинкевич. – Минск, 2001. – 432 с. – Режим доступу: http://www.erlib.com/Пол_Феррис/Зигмунд_Фрейд/0/
4. Bergel H. Bukowiner Spuren. Von Dichtern und bildenden Künstler. – Aachen, 2002. – 96 s.
5. Jaśtal K. Erzählte Zeiträume. Kindheitserinnerungen aus den Randgebieten der Habsburgermonarchie von Manès Sperber, Elias Canetti und Gregor von Rezzori. – Kraków, 1998. – 228 s.
6. Jencks Ch. What is post-modernism? – London; New York, 1986. – 48 р.
7. Loriot und Rezzori im Gespräch mit Hellmuth Karasek [Електронний ресурс] : Zwei Interviews der Sendereihe SPIEGEL TV Thema aus den Jahren 1993 und 1994. / 2 Audio-CD, 95 Min. – Freiburg, 2006.
8. Magris C. Das Blatt des Herrn Tarangolian // Bild und Gedanke. Festschrift für Gerhart Baumann zum 60. Geburtstag / [hrsg. von Günter Schnitzler, Gerhard Neumann und Jürgen Schröder]. – München, 1980. – S. 425-433.
9. Poirier R. The politics of self-parody // Partisan rev. – NY, 1968 – Vol 35, N 3. – P. 327-342.
10. Rezzori G. von. Oedipus siegt bei Stalingrad. Ein Kolportageroman. – Hamburg, 1954. – 352 s.

Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Basniak, T. (2019). Креативність полеміки Ґреґора фон Реццорі з антропологічною доктриною Зиґмунда Фройда. Слово і Час, (7), 91-98. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/893
Розділ
Зарубіжна література