“Слово о полку Ігоревім” у контексті ідейно-творчих інтересів Юрія Федьковича

  • Lidiya Kovalets Чернівецький Національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: “Слово о полку Ігоревім”, Юрій Федькович, переклад, переспів, історія.

Анотація

У статті вмотивовується інтерес Ю. Федьковича до пам’ятки давньоукраїнського письменства ХІІ століття, а переклад її, переспів “Плачу Ярославни” та незакінчена поема “Слава Ігоря”, написана з використанням і “Саги про Фрітьофа” шведського автора Е. Теґнера, розглядаються передовсім в аспекті своїх творчих історій, ідейно-тематичних особливостей та рецепції критикою. Активна діяльність письменника в цій сфері кваліфікується як феноменальне явище, варте ґрунтовних фахових студій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Анцукевич Н. “Слово о полку Игореве”. Перевод. Комментарий. Исследования. Концепция палеографического, филологического и исторического толкования памятника. – Вильнюс, 1992. – 283 с.
2. Білецький О. “Слово о полку Ігоревім” та українська література ХІХ – ХХ ст. // Матеріали до вивчення історії української літератури. – Т.1: Давня українська література. – К.: Вища школа, 1959. – С. 164-178.
3. Гетьманець М. Актуальні проблеми вивчення “Слова” в Україні // Третій Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. – К.: Обереги, 1996. – С. 332-338.
4. Заклинський Р. Спомини про Федьковича. – Львів: З друк. НТШ, 1901. – 31 с.
5. Замалеев А., Зоц В. “Слово о полку Игореве”: мировоззрение и идеалы автора // Мыслители Киевской Руси. – К.: Вища школа, 1987. – С. 95-106.
6. Засідання Філологічної секциї // Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. – 1902. – Вип. ІІІ. – Ч. 11. – С. 11-13.
7. Матеріали до житєписи Осипа Юрія Гординського-Федьковича. З перводруків і автогр. зібрав, упор. І пояснив др. О. Маковей. – Львів: З друк. НТШ, 1910. – ХV+653 с.
8. Охріменко П. Відгуки “Слова” у творчості Ю. Федьковича // Юрій Федькович: Тези доп. Республ. наук. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження (18-20 жовтня 1986 р.). – Чернівці: ЧДУ, 1984. – С. 62-63.
9. Перетц В. “Слово о полку Ігоревім”. Пам’ятка феодальної України-Руси ХІІ віку. Вступ. Текст. Коментар. – К.: З друк. Укр. Акад. Наук, 1926. – 353 с.
10. Пінчук С. “Слово о полку Ігоревім” та українська література ХІХ-ХХ ст. // Українське літературознавство. – Вип. 8. – Львів: Вища школа, 1970. – С. 76-83.
11. “Слово о полку Ігоревім” в українських художніх перекладах і переспівах ХІХ-ХХ ст. – К.: Вид-во АН УРСР, 1953. – 252 с.
12. Тегнер Э. Сага о Фритьофе / Пер. со швед. Д. Бродского. – М.: Гослитиздат, 1959. – 224 с.
13. Федькович О.-Ю. Писаня / Перше повне і критичне виданє. – Т. 1: Поезії / З перводр. і автогр. зібрав, упор. і поясн. додав др. Іван Франко. – Львів: З друк. НТШ, 1902. – ХХІІ+783 с.
14. Федькович О.-Ю. Слава Ігоря. Відспівав Ігор Федькович // Писаня / Перше повне і критичне виданє. – Т. 2: Повісті і оповідання / З перводр. і автогр. зібрав, упор. і пояснив др. Ол. Колесса. – Львів: З друк. НТШ, 1902. – С. 473-495.
15. Франко І. Д-р Остап Терлецький. Спомини і матеріали // Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 33. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 304-370.
16. Франко І. Життя Івана Федоровича і його часи // Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 46. – Кн. 1. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 7-298.
17. Франко І. Повне зібрання творів Федьковича // Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 33. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 116-136.
18. Хоткевич Г. Федькович і Шевченко // Червоний шлях. – 1924. – № 10. – С. 174-215.
19. Шалата М. Юрій Федькович. Життєвий і творчий шлях. – К.: Дніпро, 1984. – 239 с.

Переглядів анотації: 281
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Kovalets, L. (2019). “Слово о полку Ігоревім” у контексті ідейно-творчих інтересів Юрія Федьковича. Слово і Час, (7), 51-58. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/889
Розділ
Ad fontes!