Натуралістична поетика і дискурси раннього модернізму: “Рівновага” Володимира Винниченка і “Біля останньої межі” Михайла Арцибашева

  • Olexandr Brayko Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Ключові слова: модернізм, натуралізм, невласне пряме мовлення, психологізм, “філософія життя”.

Анотація

У статті розглядається рецепція натуралістичної естетики й поетики в романах українського і російського прозаїків. З’ясовуються наративні засоби письменників, сюжетно-композиційна будова творів, проблемно- тематичні перегуки, своєрідність світоглядно-естетичних засад митців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Аббаньяно Н. Введение в экзистенциализм // Структура экзистенции. Введение в экзистенциализм. Позитивный экзистенциализм и другие работы. – СПб., 1998. – С. 77 – 272.
2. Арцыбашев М. Записки писателя // Собр. соч.: В 3 т. – М., 1994. – Т. 3. – С. 675–758.
3. Арцыбашев М. Санин // Санин; Кровавое пятно; Рабочий Шевырев; Деревянный чурбан. – Кемерово, 1990. – С. 3 – 273.
4. Арцыбашев М. У последней черты // Собр. соч.: В 3 т. – М., 1994. – Т. 2. – С. 7 – 512.
5. Бердяев Н. О назначении человека // О назначении человека. – М., 1993. – С.19 – 252.
6. Біблія, або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. – Б.м, б.в., 1994. – 959, 296 с.
7. Винниченко В. Рівновага // Твори: У 24 т. – Вид. 2-е. – К., 1929. – Т. 17. – 264 с.
8. Еліаде М. Священне і мирське // Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андрогін; Окультизм, ворожбитство і культурні вподобання. – К., 2001. – С. 7 – 116.
9. Керлот Х.Э. Словарь символов. – М., 1994. – 608 с.
10. Красовский В. От натурализма к декадентству (о неонатурализме 1900-х годов) // Из истории русской литературы конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. А. Г. Соколова, М.В. Михайловой. – М., 1988. – С. 61 – 77.
11. Кьеркегор С. Болезнь к смерти // Страх и трепет. – М., 1993. – С. 251 – 350.
12. Литературно-эстетические концепции в России конца ХІХ – начала ХХ вв. – М., 1975. – 416 с.
13. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1985. – 365 с.
14. Наливайко Д. Натуралізм в українській літературі // Теорія літератури й компаративістика. – К., 2006. – С. 313 – 321.
15. Панченко В. Будинок з химерами. Творчість Володимира Винниченка 1902 – 1920 рр. у європейському літературному контексті. – Кіровоград, 1998. – 272 с.
16. Полная энциклопедия символов и знаков / Авт.-сост. В.В. Адамчик. – Минск, 2008. – 607 с.
17.Потебня А. Переправа через воду как представление брака // Слово и миф. – М., 1989. – С. 553 – 565.
18. Франк С. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии // Духовные основы общества. – М., 1992. – С. 405 – 470.
19. Фромм Э. Иметь или Быть? // Психоанализ и религия; Искусство любить; Иметь или Быть? – К., 1998. – С. 189 – 384.
20. Фромм Э. Человек для самого себя // Психоанализ и этика. – М., 1993. – C.19 – 190.
21. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Мир как воля и представление. Т.ІІ. – М., 1993. – С. 110 – 626.

Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Brayko, O. (2019). Натуралістична поетика і дискурси раннього модернізму: “Рівновага” Володимира Винниченка і “Біля останньої межі” Михайла Арцибашева. Слово і Час, (7), 14-30. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/887
Розділ
Дати