Нарцисизм і трансформація особистості в житті і творчості В. Винниченка

  • Andriy Pecharsky Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: нарцисизм, особистість, проективна ідентифікація, перенесення (трансфер), Самість, архетипи, мораль, терапевтичний альянс, герой, текст, структура.

Анотація

Статтю присвячено нарцисистичній проблематиці в житті і творчості В. Винниченка (на матеріалах ранньої белетристичної та епістолярної спадщини письменника, найпоказовіших у цьому аспекті). Узято до уваги релігійний, психоаналітичний та морально-етичний ракурси щодо інтерпретації художніх текстів у застосуванні архетипного і психобіографічного методів дослідження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Біблія або Книги святого письма Старого й Нового Заповіту / Пер. проф. І.Огієнка. – К., 2004.
2. Винниченко В. Божки. – К., 1928.
3. Винниченко В. Вибрані п’єси / Упоряд. М. Жулинський. – К., 1991.
4. Винниченко В. Записки Кирпатого Мефістофеля: Роман, повість, оповідання, п’єса. – Харків, 2006.
5. Винниченко В. Заповіт батьків. – К., 1928.
6. Винниченко В. Краса і сила: Повісті та оповідання. – К., 1989.
7. Винниченко В. По-свій. – К., 1927.
8. Винниченко В. Рівновага: Роман з життя емігрантів. – 2 вид. – К. – Відень, 1919.
9. Винниченко В. Щоденник (1911-1920) / Упоряд. Г. Костюк. – Едмонтон – Нью-Йорк, 1980.
10. Винниченко Є. до В. Винниченка (без дати) // ЦДАВО України. – Ф. 1823. – Оп. 1. – Спр. 40.
11. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму: Постмодерна інтерпретація. – Львів, 1997.
12. Дзеркало: Драматична поема Лесі Українки “Оргія” і роман Володимира Винниченка “Хочу!” / Упоряд. В. Панченко. – К., 2002.
13. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Львів, 1991.
14. Дружбинський В. Здоров’я, влада та секрет Полішинеля // Дзеркало тижня. – № 33 (508). – 21-27 серпня. – 2004.
15. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія. – К., 2006.
16. Костельник Г. “Чесність з собою” В. Винниченка // Ламання душ. – Львів, 1923.
17. Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу. (Серия “Золотой фонд психотерапии”). – СПб., 2001.
18. Ленин В. Полное собрание сочинений: У 55 т. – М., 1964. – Т. 48.
19. Миронець Н. Таємниці кохання Володимира Винниченка (документальна розповідь) // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 140.
20. Миронець Н. Таємниці кохання Володимира Винниченка (документальна розповідь) // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 141.
21. Панченко В. Будинок з химерами (Творчість В. Винниченка 1900-1920 рр. у європейському літературному контексті). – Кіровоград, 1998.
22. Панченко В. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок. – К., 2004.
23. Пастух Б. Ранні романи Володимира Винниченка. – Львів, 2009.
24. Сербский Н. Библейские темы / Пер. с серб. – М., 2006.
25. Сиваченко Г. Пророк не своєї вітчизни. Експатріанський “метароман” Володимира Винниченка: текст
і контекст. – К., 2003.
26. Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ: У 2 т. Теория / Пер. с англ.– М., 1996. – Т. 1
27. Франко І. Новини нашої літератури: Володимир Винниченко. – Краса і сила (зб. оповідань) // ЛНВ. – К., 1907. – Кн. 4.
28. Хархун В. Асиміляція ніцшеанських і фройдистських ідей у романістиці В. Винниченка // Наукові читання – 1998. Праці молодих учених України: Зб. статей. – К., 1999.
29. Шварц-Салант Н. Нарциссизм и трансформация личности: Психология нарциссистических расстройств личности / Пер. с англ. – М., 2007.
30. Kernberg O. Borderline Conditions and Pathological Narcissism. Jason Aronson.– New York, 1975.

Переглядів анотації: 132
Завантажень PDF: 376
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Pecharsky, A. (2019). Нарцисизм і трансформація особистості в житті і творчості В. Винниченка. Слово і Час, (7), 3-14. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/886
Розділ
Дати