“КНИГА ЖИТТЯ” ІРИНИ ЖИЛЕНКО: “HOMO FERIENS” В АВТОБІОГРАФІЧНО-МЕМУАРНОМУ ДИСКУРСІ

  • Liudmyla Kasian Науково-дослідний інститут українознавства МОН України
Ключові слова: мемуари, автобіографія, щоденник, портрет, образ покоління, шістдесятники

Анотація

У  статті  розглянуто  мемуарно-автобіографічну  книжку  відомої  української  поетеси-шістдесятниці Ірини Жиленко “Homo feriens”, зокрема, окреслено художньо-естетичні особливості та визначено жанрово-стильові параметри твору, проаналізовано специфіку репрезентації авторського “Я”, засоби творення образів епохи та покоління шістдесятників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бахтин М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров; прим. С.С. Аверинцева и С.Г. Бочарова. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.
2. Бердяев Н. Самопознание (Опыт философской автобиографии). – М.: Книга, 1991. – 446 с.
3. Бронская Л. Концепция личности в автобиографической прозе русского зарубежья первой половины ХХ века (И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев, М.А. Осоргин). – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. – 106 с.
4. Гажа Т. Українська літературна мемуаристика другої половини XX століття: становлення об’єктного і суб’єктного типів: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. – Харків, 2006. – 19 с.
5. Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, перспективи. – Луганськ: Знання, 2001. – 246 с.
6. Егоров О. Дневник русских писателей ХІХ века. – М.: Флинта; Наука, 2002. – 286 с.
7. Жиленко І. Homo feriens: Спогади. – К.: Смолоскип, 2011. – 816 с.
8. Зарипова З. Место автобиографической прозы в мемуарной литературе // Словесность. – Уфа, 2001. – Вып. 1. – С. 39-44.
9. Колядич Т. Воспоминания писателей: Проблемы поэтики жанра. – М.: Мегатрон, 1998. – 276 с.
10. Коцюбинська М. “Нам є на що озиратися…”. Свято спогадів Ірини Жиленко // Жиленко І. Homo feriens: Спогади. – К.: Смолоскип, 2011. – С. 5-17.
11. Маслюченко Г. Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х років ХХ століття: Дис. ... канд. філол. наук. – Дніпропетровськ, 2004. – 212 с.
12. Нич Р. “Вираження невимовного” в літературі модерності (окремі питання) // Теорія літератури в Польщі: Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – С. 197-222.
13. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Пер. с фр. Г. Косикова. – М.: ЛКИ, 2008. – 240 с.

Переглядів анотації: 212
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2019-06-25
Як цитувати
Kasian, L. (2019). “КНИГА ЖИТТЯ” ІРИНИ ЖИЛЕНКО: “HOMO FERIENS” В АВТОБІОГРАФІЧНО-МЕМУАРНОМУ ДИСКУРСІ. Слово і Час, (6), 41-49. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/856
Розділ
Час теперішній