ПОЕЗІЯ СТЕПАНА САПЕЛЯКА: БІБЛІЙНА ГЕНЕЗА Й АВТОРСЬКИЙ ТЕКСТ

  • Galyna Raybediuk Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: біблійний текст, авторський текст, канон, сакральне, матриця, код, інтертекстуальність, традиційні образні структури.

Анотація

У статті з’ясовуються аспекти функціонування біблійного тексту в поезії Степана Сапеляка, що опосередковують позицію автора. Його інтенційний світ репрезентовано крізь призму християнського гуманізму. Проаналізовано інтегральні й типодиференційні характеристики традиційних образних структур у ліриці митця. Вихідною основою інтерпретаційної моделі обрано авторський текст, посередництвом якого досліджуються біблійні коди художньої свідомості поета.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Антофійчук В. Трансформація образу Іуди Іскаріота в українській літературі ХХ століття // Слово і Час. – 2001. – № 2. – С. 52-58.
2. Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття: Монографічне дослідження / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Зелена Гура; К., 1999. – 160 с.
3. Біблія, або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської та грецької на українську дослівно наново перекладена. – К.: Українське біблійне товариство, 2002. – 1375 с.
4. Білик О. “… В тюрмі був єдино за слово своє”: “Житіє” Степана Сапеляка (Жанр, композиційна структура) // Слово і Час. – 1991. – № 5. – С. 14-19.
5. Бовсунівська Т. Біблійний паралелізм у “Кобзарі” Тараса Шевченка // Дивослово. – 2008. – № 3. – С. 36-40.
6. Брайко О. Наративізація сакрального в поемі Тараса Шевченка “Марія” // Слово і Час. – 2008. – № 5. – С. 4-52.
7. Гегель Г. В. Ф. Философия религии. – М.: Мысль, 1976. – 532 с. – Т. 1.
8. Даниленко І. Церковна молитва в українському поетичному дискурсі // Українська мова та література. – 2008. – Ч. 1–2 (545-546).
9. Добко Т. Непокора. Свобода. Життя // Літ. Україна. – 2011. – 16 черв.
10. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. – К.: Абрис, 1997. – 144 с.
11. Ільницький М. Гармонія серця і чола (Маркіян Шашкевич і Богдан-Ігор Антонич: релігійні мотиви) // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 2-4.
12. Іщенко Є. Віталізація смерті в поезії Василя Стуса // Слово і Час. – 2006. – № 11. – С. 69-76.
13. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М.: Республика, 1993. – 383 с.
14. Мейзерська Т. Re-presence: Відлуння Сходу в українській літературі ХІХ ст.: Зб. наук. ст. – Одеса: Астропринт, 2009. – 156 с.
15. Мейс Д. Сльоза з полону йде… // Сапеляк С. І каміння те стало хлібами…: У 3 т. – Харків: Майдан, 2001. – Т. 3: Спогади, листування, нотатки із щоденника / Перед. сл. М. Жулинського, Д. Мейса. – С.15-18.
16. Мовчан П. Слова, що виголошувались подумки // Сапеляк С. Тривалий рваний зойк: Поезії / Передм. П. Мовчана. – К.: Рад. письменник, 1991. – С. 3-9.
17. Нога І. Степан Сапеляк. – Режим доступу: http: // chortkiv.te.ua/index.php.
18. Нямцу А. До проблеми функціонування “літературних архетипів” у європейському загальнокультурному контексті // Слово і Час. – 2009. – № 2. – С. 3-14.
19. Пахаренко В. “Ми віруєм Твоїй силі…” (Шевченкова теодицея) // Sacrum і Біблія в українській літературі / За ред. І. Набитовича. – Lublin: Ingvarr, 2008.
– С. 427-455.
20. Рассел Б. Дж. Дьявол. Восприятие зла с древнейших времен до раннего християнства / Науч. ред. и вступ. ст. Р. В. Светлова; Пер. с анг. О. А. Чулкова. – СПб.: Евразия, 2001. – 408 с.
21. Салига Т. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. – Львів: Світ, 1997. – 352 с.
22. Салига Т. Молитвослов від Василя Стуса: Роздуми в ювілейний рік поета // Літ. Україна. – 2008. – 29 трав.
23. Салига Т. Молитвослов від Василя Стуса: Роздуми в ювілейний рік поета // Літ. Україна. – 2008. – 5 черв.
24. Сапеляк С. “Мислю серцем, пишу – душею” // Літ. Україна. – 2011. – 27 жовт.
25. Сапеляк С. “Нині час діалогу з притчею Божою, любові до ближнього… бо світ сатаніє” // Вільне життя. – 2011. – 25 берез.
26. Сапеляк С. Журбопис: Вірші, публіцистика. – Харків: Майдан, 1995. – 96 с.
27. Сапеляк С. І каміння те стало хлібами…: У 3 т. – Харків: Майдан, 2001. – Т. 1: Поезії / Перед. сл. М. Ткачука. – 336 с.
28. Сапеляк С. І каміння те стало хлібами…: У 3 т. – Харків: Майдан, 2001. – Т. 3: Спогади, листування, нотатки із щоденника / Перед. сл. М. Жулинського, Д. Мейса. – 384 с.
29. Сапеляк С. Наш Мойсей // Літ. Україна. – 2006. – 1 черв.
30. Сапеляк С. Тривалий рваний зойк: Поезії / Передм. П. Мовчана – К.: Рад. письменник, 1991. – 189 с.
31. Сковорода Г. Твори: У 2 т. – К.: Обереги, 2005. – Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Передм. О. Мишанича. – 528 с.
32. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти). – К.: Смолоскип, 2010. – 632 с.
33. Ткачук М. Скорботна пісня України (Творчий портрет Степана Сапеляка) // Сапеляк С. І каміння те стало хлібами…: У 3 т. – Харків: Майдан, 2011. – Т. 1: Поезії / Перед. сл. М. Ткачука. – С. 9-27.
34. Харкун В. Освячення профанного: sacrum в українській літературі тоталітарного періоду // Sacrum і Біблія в українській літературі / За ред. І. Набитовича. – Lublin: Ingvarr, 2008. – С. 319-327.
35. Хороб С. “Молитва” в українській релігійній поезії // Слово-Образ-Форма. – Ів.-Франківськ: Плай, 2000. – С. 95-99.
36. Юнг К. Г. Дух и жизнь. – М.: Практика, 1996. – 554 с.

Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 163
Опубліковано
2019-06-25
Як цитувати
Raybediuk, G. (2019). ПОЕЗІЯ СТЕПАНА САПЕЛЯКА: БІБЛІЙНА ГЕНЕЗА Й АВТОРСЬКИЙ ТЕКСТ. Слово і Час, (6), 29-41. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/855
Розділ
Час теперішній