ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОНТАЖУ ЯК ЗАСОБУ ХУДОЖНЬОГО ВПЛИВУ В ЛІТЕРАТУРІ Й КІНО

  • Anna Mazurak Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Ключові слова: кадр, кінопоетика, “кінематографізм в літературі”, монтаж, мізансцена, поетика монтажу, принцип оберненої воронки, рецептивна поетика.

Анотація

Обґрунтовано психофізіологічні засади монтажу як виражального засобу в літературі і кіномистецтві.  Їх функціональність продемонстрована на прикладі аналізу поезії Тараса Шевченка “І досі сниться: під горою…”

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 1998.
2. Божович В. Традиции и взаимодействие искусств. Франция: конец ХІХ – начало ХХ века. – М., 1987.
3. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1986.
4. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва. – К., 2008.
5. Зубрицька М. Homо legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів, 2004.
6. Клочек Г. Енергія художнього слова: Зб. статей. – Кіровоград, 2007.
7. Клочек Г. Художній світ як категоріальне поняття // Слово і Час. – 2007. – №9.
8. Козубовский В. Общая психология: познавательные процессы: Учебное пособие. – Изд. 3. – Минск, 2008.
9. Ломов Б. Человек и техника. Очерки инженерной психологии. – М., 1966.
10. Наукові записки. Проблеми рецептивної поетики: Зб. літературознавчих статей. – Вип. 84. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2009.
11. Психология ощущений и восприятия. – Изд. 2. – М., 2002.
12. Пудовкин В. Избранные статьи. – М., 1955.
13. Рубинштейн С. Основы общей психологии. – СПб., 2007.
14. Салямон Л. Элементы физиологии и художественное восприятие // Художественное восприятие. – Ленинград, 1971.
15. Сеченов И. Избранные произведения.– Изд. 2. – М., 1958.
16. Соколов А. Монтаж: телевидение, кино, видео: Учебник. – Ч. 1. – М., 2000.
17. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. / Редкол.: М. Жулинський (голова) та ін. – К., 2003. – Т. 2.

Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2019-06-25
Як цитувати
Mazurak, A. (2019). ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОНТАЖУ ЯК ЗАСОБУ ХУДОЖНЬОГО ВПЛИВУ В ЛІТЕРАТУРІ Й КІНО. Слово і Час, (6), 9-18. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/852
Розділ
Питання теоретичні