ШЕВЧЕНКІВ КОНЦЕПТ “ЧУЖІ ЛЮДИ” ТА ЙОГО СЕМАНТИЧНО- ПОЕТИКАЛЬНІ МОДИФІКАЦІЇ ЯК СЕНСОТВІРНИЙ ЧИННИК

  • Yuriy Barabash Інститут світової літератури ім. О. М. Горького АН Росії
Ключові слова: архетип, етнонім, ментальність, метафора, наскрізний мотив, націософія, образ-концепт

Анотація

У статті йдеться про поетичний образ-концепт, яскраво презентований у доробку Т. Шевченка. З’ясовано його когнітивну природу, семантичну, моральну й художню специфіку. На рівні мікрообразу розкрито Шевченкове бачення “москальства” як політичного, соціопсихологічного й духовного явища. Висвітлено різні аспекти образного втілення опозиції свої/чужі як версії образу-концепту. Аналізується також ставлення Шевченка до німців, поляків і євреїв, оприявнене
в його поезії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Жаботинский В. Урок юбилея Шевченко. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://amkob113.narod.ru/zv/vj/vj-4.html
2. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії до заслання. – К., 1964.
3. Коментарі // Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001. – Т. 1.
4. Листочки до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерти. – Львів, 1890.
5. Наливайко Д. Первинні образи в творчості Гоголя // Гоголезнавчі студії / Гоголеведческие студии. – Ніжин, 1996. – Вип. 1.
6. Пушкин А. Полн. собр. соч.: В 10 т. – М.; Ланинград, 1958. – Т. 10.
7. Сверстюк Є. Шевченко і час. – К., 1996.
8. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001. – Т. 1.
9. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2001. – Т. 2.
10. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2003. – Т. 6.
11. A Concordance to the Poetic of Taras Shevchenko / Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка / Ред. й упорядк. Олега Ільницького, Юрія Гавриша: У 4-х т. – Нью-Йорк; Едмонтон; Торонто, 2001. – Т. 3.
12. A Concordance to the Poetic of Taras Shevchenko / Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка / Ред. й упорядк. Олега Ільницького, Юрія Гавриша: У 4-х т. – Нью-Йорк; Едмонтон; Торонто, 2001. – Т. 4.

Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2019-06-25
Як цитувати
Barabash, Y. (2019). ШЕВЧЕНКІВ КОНЦЕПТ “ЧУЖІ ЛЮДИ” ТА ЙОГО СЕМАНТИЧНО- ПОЕТИКАЛЬНІ МОДИФІКАЦІЇ ЯК СЕНСОТВІРНИЙ ЧИННИК. Слово і Час, (8), 4-13. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/840
Розділ
Дати