Міф і реальність у романі Віктора Пєлєвіна “Числа”

  • Роман Костромицький Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: міф, ритуал, свідомість, ініціація, постмодернізм.

Анотація

У статті розглядається роман В.Пєлєвін «Числа». Особлива увага приділяється проблемі міфологічної свідомості головного героя. Автор простежив особливості реалізації письменником ритуально-міфологічної моделі становлення персонажа. Акцентується увага на ролі ритуалу ініціації в цьому процесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Адамович М. Соблазненные смертью. Мифотворчество в прозе 90(х: Юрий Мамлеев, Милорад Павич, Виктор Пелевин, Андрей Дмитриев // Континент. – 2002. – №4. – C. 405(419.
2. Беляева Н. “Я хочу спасти свое сознание”: герои Виктора Пелевина в поисках себя // Русский язык и литература. – 2003. – №6. – C. 1(6.
3. Данилов А. Пятое колесо // Знамя. – 2004. – №3. – C. 218(220.
4. Дитковская И. Интертекстуальность прозы В.Пелевина: Дисс. ... канд. філол. наук: 10.01.02 / Днепропетровский национальный университет. – Днепропетровск, 2002.
5. Ефимкина Р. Три инициации в “женских” волшебных сказках // Российский гештальт. Вып. 4. – М.; Новосибирск, 2003.
6. Инициация и мифы // Мифы народов мира: В 2 т. / Под ред. С.А.Токарева. – 2(е изд. – М., 1980. – Т. 1. – C. 543.
7. Латынина А. “Потом опять теперь” // Новый Мир. – 2004. – №2.
8. Ліхоманова Н. Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2001.
9. Мережинская А. Русский литературный постмодернизм: Художественная специфика. Динамика развития. Актуальные проблемы изучения: Учебное пособие. – К.., 2004.
10. Нев’ярович Н. Зарубіжна література та культура ХХ століття (Методологія. Критика. Методика): Монографія. – Херсон, 2003.
11. Новикова Л. “Вдали от комплексных идей живешь...” (Интервью с Л.Новиковой) // http:// pelevin.nov.ru/interview/.
12. Пахаренко В. Постмодерн // Українська мова та література. – 2001. – №237(240.
13. Пелевин В. Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда: Избранные произведения. – М., 2004.
14. Пелевин В. “История России – это просто история моды” (Интервью с В.Пелевиным) // http:// pelevin.nov.ru/interview.
15. Пропп В. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. (Собрание трудов В.Я.Проппа). – М., 1998.
16. Сафронова Л. Мифодизайнерский комментарий к текстам Пелевина // Критика и семиотика. – Вып. 7. – Новосибирск, 2004. – C. 227(237.
17. Скоропанова И. Русская постмодернистская литература: Учебное пособие. – 4(е изд., испр. – М., 2002.
18. Элиаде М. Тайные общества: Обряды инициации и посвящения / Пер. с франц. – К.; М., 2002. – 344 с.
19. Щуров А. Мифологема и мотив как основа стилизации в прозе В.Пелевина и Дж.Барнс // Література в контексті культури: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А.Гусєв (відп. редактор) та ін. – Вип. 7. – Дніпропетровськ, 2002.

Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2008-02-15
Як цитувати
Костромицький, Р. (2008). Міф і реальність у романі Віктора Пєлєвіна “Числа”. Слово і Час, (2), 87-92. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/816
Розділ
Зарубіжна література