Традиція використання барокового мотиву гріха й покари у творчості українських поетів-романтиків

  • Ольга Новик Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: традиція, романтизм, бароко, мотив гріха та покари

Анотація

У статті розглядається, як у творах поетів-романтиків переосмислюється бароковий мотив гріха та покари. Простежується закоріненість творчості романтиків у барокову культуру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бовсунівська Т. Григорій Сковорода й український романтизм // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26(29 серпня 1996 р.) / Відп. Редактор О.Мишанич. – К., 1996.
2. Бовсунівська Т. Історія української естетики першої половини ХІХ століття. – К., 2001.
3. Галятовскій І. Ключ разумhнія. – Львів, 1665.
4. Ґізель І. Мир с Богом человhку. – К., 1669. – Арк. 4 (передмова до читача, б. п.).
5. Елеонская А. “Мир великий” и “мир малый” в изображении Епифания Славинецкого // Русская ораторская проза в литературном процессе XVII в. – М., 1990.
6. Захара І. Стефан Яворський. – Львів, 1991.
7. Іванек М. Мотив смерті в поезії українського бароко // Варшавські українознавчі записки. – Варшава, 1989. – Зошит 1.
8. Калениченко Н. Українська література ХІХ ст.: Напрями, течії. – К., 1977.
9. Криса Б. Пересотворення світу. Українська поезія XVII(XVIII століть. – Львів, 1997.
10. Наєнко М. Художня література України. – К., 2005. – Ч. 1. – 660 с.
11. Наливайко Д. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. – 1982. – №11.
12. Начатки догмато(нравоучителнаго богословія. – Почаев, 1770. – Арк. 25.
13. Овчаренко О. Соціалістичний реалізм і сучасний літературний процес. – К., 1971.
14. Острик М. Романтика в літературі соціалістичного реалізму. – К., 1964.
15. Пелешенко Ю. Есхатологічні мотиви: тема кари божої в українській літературі пізнього середньовіччя (середина XIII(XVст.) // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26(29 серпня 1996 р.) / Відп. ред. О.Мишанич. – К., 1996.
16. Поучительное слово, произнесенное на случай моровой язвы, бывшей в Кіевh 1770 года, в Кіево(Подольском Успенском Собор протоіереем Іоанном Левандою // Маяк. – 1843. – Т. 9. – Кн. 18.
17. Слова и рhчи Іоанна Леванды, протоіерея Киево(Софийскаго собора: В 3 ч. – СПб., 1821. – Ч. 2.
18. Софронова Л. Принцип отображения в поэтике барокко // Барокко в славянских культурах. – М., 1982.
19. Сулима М. Грhхи розмаитїи: єпитимійні справи XVII(XVIII ст. – К., 2005. – 256 с.
20. Українські поети(романтики: Поетичні твори / Упоряд. і приміт. М.Л.Гончарука. – К., 1987.
21. Чижевський Д. До проблем бароко // Українське літературне бароко: Вибр. праці з давньої літератури. – К., 2003.
22. Чижевський Д. Поза межами краси (До естетики барокової літератури). – Нью(Йорк, 1952.
23. Яценко М. Українська романтична поезія 20(60(х років ХІХ ст. // Українські поети(романтики: Поетичні твори / Упоряд. і приміт. М.Л.Гончарука. – К., 1987.

Переглядів анотації: 28
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2008-02-15
Як цитувати
Новик, О. (2008). Традиція використання барокового мотиву гріха й покари у творчості українських поетів-романтиків. Слово і Час, (2), 69-74. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/813
Розділ
Ad fontes!