Житіє Олексія, чоловіка Божого, у віршовій обробці архієпископа Іоана Максимовича (до проблеми впливів на творчість митця)

  • Світлана Журавльова Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: житіє, бароко, впливи, вірш, обробка.

Анотація

Стаття присвячена проблемі впливів на творчість архієпископа Іоана Максимовича. Здійснено порівняльний аналіз вірша «Житіє Алексія Человєка Божія» із книги «Алфавит собранный, римами сложенный…» архієпископа Іоана Максимовича та давньоукраїнського тексту житія Олексія, чоловіка Божого, редакція житія, створених Петром Скаргою, Арсенієм Греком, Лазарем Барановичем, Дмитрієм Тупталом

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Адрианова В. Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и словесности. – Петроград, 1917.
2. Анфологион. – М., 1660. (різні пагінації).
3. Византийские легенды / Подгот. С.Полякова. – Ленинград, 1972.
4. Гудзий Н. История древней русской литературы. – М., 1956.
5. Максимович І. Алфавитъ собранный, риθмами сложенный отъ Святыхъ Писаній, изъ древних реченій на ползу всемъ чтущимъ въ правой вере сущимъ. Прежде отъ языка римска, а нынh слогомъ словенска,
прочіихъ напечатася, во спасете собрася. Благословеніємъ... Иоанна Максимовича, архієпископа
Чернеговскаго... – Чернігів, 1705. – Арк. 3135 зв.
6. Мишанич О. Шкільна драма // Історія української літератури: У 8 т. / Ред. кол.: Є.Кирилюк (голова) та ін. – К., 1967. – Т. 1.
7. Пекарский Н. Наука и литература в России при Петре Великом. – СПб., 1862. – Т. ІІ: Описание славянорусских книг и типографий.
8. Пелешенко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ – ХV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. – К., 2004.
9. Письма к Преосвященному митрополиту Рязанскому Стефану Яворскому от Преосвященного Димитрия Ростовского // Маяк. – 1842. – Т. 2. – Кн. 4.
10. Сазонова Л. Поэзия русского барокко (вторая половина ХVІІ – начало ХVІІІ в.). – М., 1991.
11. Сазонова Л. Театральная программа XVII в. “Алексей человек Божий” // Памятники культуры: Новые открытия – 1978 / Редкол.: Д.Лихачев (председатель) и др. – Ленинград, 1979. – С. 131.
12. Сатиры и другие стихотворческие сочинения князя Антиоха Кантемира, с историческими примечаниями и с кратким описанием его жизни. – СПб., 1762.
13. Соболь В. Пам’ятна книга Дмитра Туптала. – Варшава, 2004.
14. Туптало Д. Книга житій святыхъ въ славу святыа животворящіа Троицы Бога хвалимаго въ святыхъ своихъ. На три мhсяцы третіи: мартъ, априль, маій. – К., 1700. – Арк. 131131 зв.
15. Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.Гудзий. – Изд. 8е. – М., 1973.
16. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.
17. Чорний О. Вчення про людину Чернігівського літературнофілософського кола (друга половина ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.): Дис. … канд. філос. наук / 09.00.05 – історія філософії. – Чернігів, 1998.
18. Baranowicz L. Żywotу świętych ten Apollo pieie, jak ci działali, niech tak kożdy dzieie. Na błogosіawłącą rękę, jako na takt jaki patrząc, jaśnie przewielebnego w Bogu jego mosci oyca Łazarza Baranowicza… – K., 1670.
19. Skarga P. Żywotów świętych… Starego y Nowego Zakonu, na Każdy dzień przez cały rok, wybranych z poważnych pisarżow y doktoró

Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2008-02-15
Як цитувати
Журавльова, С. (2008). Житіє Олексія, чоловіка Божого, у віршовій обробці архієпископа Іоана Максимовича (до проблеми впливів на творчість митця). Слово і Час, (2), 62-69. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/812
Розділ
Ad fontes!