“Інша мова жінки”: художні особливості української жіночої прози 90"х рр. ХX ст.

  • Софія Філоненко Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: проза, концепція особистості, тип героїні, літературний фемінізм, лірична проза, психологічна проза.

Анотація

У статті розглядається проблема виникнення нової концепції особистості в українській жіночій прозі 90-х років ХХ ст. (О.Забужко, С Йовенко, С. Майданська, Н.Тубальцева). Це зумовлює формування певних специфічних художніх особливостей жіночої прози: полемічну загостреність, суб’єктивізацію й ліризацію, включення автобіографічних елементів, застосування нового символіко-міфологічного типу психологізму, ускладнення наративу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Білоцерківець Н. Галицько(буковинське “ретро” для слобожанського читача // День. – 1997. – №13.
2. Грабович Г. Кохання з відьмами // Критика. – 1998. – №2 (4).
3. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн. – К., 2005.
4. Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму: Постмодерна інтерпретація. – Львів, 1997.
5. Дончик В. Від головного редактора // Слово і Час. – 1996. – №8(9.
6. Забужко О. “Поет – це не власний вибір”: Інтерв’ю О.Приймака // День. – 2001. – №94.
7. Забужко О. “Гріхів нам досить!”: Інтерв’ю // Молодь України. – 1995. – №124.
8. Забужко О. Дівчатка // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – №119(121.
9. Забужко О. Ліричне як спосіб художнього моделювання дійсності (До проблеми роду в літературі) // Радянське літературознавство. – 1986. – №6.
10. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу: Роман. – К., 1996.
11. Зборовська Н. Перемога плоті // Критика. – 1998. – №10.
12. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. – К., 2003.
13. Йовенко С. Жінка у зоні: Повість // Вітчизна. – 1996. – №3(4.
14. Колобаева Л. “Никакой психологии” или Фантастика психологии? (О перспективах психологизма в русской литературе нашого века) // Вопросы литературы. – 1999. – №2.
15. Кошарська Г. Ще один підхід до поезії Ліни Костенко // Слово і Час. – 1996. – №8(9.
16. Крупка М. Ґендерний дискурс у сучасній українській літературі // Актуальні проблеми сучасної філології: Літературознавство: Зб. наук. праць Рівн. держ. гуман. ун(ту. – Вип. ІХ. – Рівне, 2000.
17. Кулакевич Л. Мотив апокаліпсису в повісті С.Йовенко “Жінка у зоні” // Актуальні проблеми літературознавства. – Т. 6: Зб. наук. праць / Наук. ред. проф. Н.І.Заверталюк. – Дніпропетровськ, 2000.
18. Майданська С. Діти Ніоби. – К., 1998.
19. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – К., 1999.
20. Поліщук Я. Прагнення модерної особистості (Жінка як персонаж української літератури початку ХХ століття) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – №5.
21. Пушкаренко Т. Горіх без зерня // Слово і Час. – 1993. – №10.
22. Рудницька М. Статті. Листи. Документи: Зб. док. і матер. про життя, сусп.(політ. діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької / Упоряд. М.Дядюк. – Львів, 1998.
23. Славникова О. Та, что пишет, или Таблетка от головы // Октябрь. – 2000. – №3.
24. Стельмах Х. Специфіка жіночої психології у романі Ясміни Тешанович “Сирени” // Молода нація / Гол. ред. О.Проценко. – К., 1999.
25. Таран Л. Коли б я володіла мистецтвом жити… // Сучасність. – 1994. – №7(8.
26. Тебешевська#Качак Т. Автобіографізм як принцип нарації та характеротворення у прозі Оксани Забужко // Слово і Час. – 2004. – №2.
27. Українка Леся. Зібр. тв.: У 12 т. – К., 1975(1979. – Т. 6: Драматичні твори (1911(1913). Переклади драматичних творів / За ред. Б.А.Деркача. – К., 1977.
28. Філоненко С. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90(х років ХХ століття: Монографія. – К.; Ніжин, 2006.

Переглядів анотації: 404
Завантажень PDF: 354
Опубліковано
2008-02-15
Як цитувати
Філоненко, С. (2008). “Інша мова жінки”: художні особливості української жіночої прози 90"х рр. ХX ст. Слово і Час, (2), 49-56. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/810
Розділ
Час теперішній