Художні моделі топосу міста в поезії вісімдесятників

  • Ніна Анісімова Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: урбанізація, урбаністична лірика, урбаністичний мотив, місто-рай, місто-пекло, міський простір, есхатологічна образність.

Анотація

У статті розглянуті різні аспекти топосу (архетипу) міста у творчості вісімдесятників. Визначені специфічні риси образу міста в зіставленні з міфопоетичною традицією; проаналізовано художню своєрідність поезії вісімдесятників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Андрухович Ю. Екзотичні птахи та рослини: Поезії. – Івано(Франківськ, 2002.
2. Білоцерківець Н. Готель Централь: Вибр. тв. – Львів, 2004.
3. Грабович Г. Мітологізація Львова // Критика. – 2002. – №7(8.
4. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн. – К., 2005.
5. Забужко О. Друга спроба: Вибране. – К., 2005.
6. Малкович І. Із янголом на плечі. – К., 1997.
7. Моренець В. Міфологічна течія в українській поезії другої пол. ХХ ст. // Слово і Час. – 2002. – №9.
8. Неборак В. Гера // Критика. – 1998. – №1.
9. Неборак В. Літаюча голова. – Львів, 1993.
10. Новикова М. Міфосвіт Б.(І.Антонича // Сучасність. – 1992. – №9.
11. Римарук І. Діва Обида: Видіння і відлуння. – К., 1998.
12. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. –
М., 1995.
13. Топоров В. Текст города(девы и города(блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. – М., 1987.
14. Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Антологія світової літературно(критичної думки ХХ ст. – Львів, 2001.
15. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. – М., 1999. – Т. 2.
16. Юнґ К.#Ґ. Аналитическая психология: Глоссарий / Пер. с англ. – СПб., 1994.
17. Юнґ К.#Ґ. Символы трансформации. – М., 2000.

Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 294
Опубліковано
2008-02-15
Як цитувати
Анісімова, Н. (2008). Художні моделі топосу міста в поезії вісімдесятників. Слово і Час, (2), 33-43. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/808
Розділ
ХХ століття