Естетично-художні функції описів у романі Наталени Королеви “Quid est veritas?”

  • Юлія Мельнікова
Ключові слова: предметна образність, орієнтальний колорит, варіювання теми, флористична деталь, асоціація.

Анотація

У статті досліджуються естетично-художні функції інтер’єрних, пейзажних, портретних описів у романі Наталени Королева “Quid est veritas?” (Що є істина). Нагололошується на домінуванні флористичних, запахових деталей та зображенні коштовностей, що насичує внутрішній світ твору орієнтальним колоритом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Белецкий А. В мастерской художника слова // Избранные труды по теории литературы / Под общ. ред. Н.К Гудзия. – М., 1964.
2. Буслаєва К. Архетип любові у творчості Наталени Королевої (тріада “Маріам – Кай – Руфіла”, “Quid est Veritas?”) // Мова і культура (Наук. щорічний журнал). – К., 2003. – Вип. 6. – Т. 6. – Ч. 2: Художня література в контексті культури.
3. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины / Л.В.Чернец, В.Е.Хализев и др. / Под ред. Л.В.Чернец. – М., 2000.
4. Копач О. Наталена Королева // Українська вільна академія наук / За ред. М.І.Мандрики. Ч. 8. – Вінніпег, 1962.
5. Королева Наталена. Quid est Veritas? (Що є істина?). – Чікаґо, 1961.
6. Коцюбинський М. Вибрані твори. – К., 1963.
7. Остащук І. Релігійно(філософський дискурс у романах Наталени Королевої. Автореф. дис... канд. філол. н. / Прикарпатський нац. ун(т імені Василя Стефаника. – Івано(Франківськ, 2004.
8. Попова#Мозовська Т. Рецепції перських легенд у повісті Наталени Королевої “Quid est Veritas?” (“Що є істина?”) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Матеріали Всеукр. наук.(теорет. конференції “Українська література в контексті світової літератури”, Одеса, 15–16 травня 2002 р. / Редкол.: М.Х.Гуменний (відп. ред.) та ін. – К.; Одеса, 2002. – Вип. 10.
9. Себина Е. Описание // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины / Л.В.Чернец, В.Е.Хализев и др. / Под ред. Л.В.Чернец. – М., 2000.
10. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Твори: У 20 т. – К., 1955. – Т. 16: Літ.-крит. ст.

Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Мельнікова, Ю. (2019). Естетично-художні функції описів у романі Наталени Королеви “Quid est veritas?”. Слово і Час, (2), 19-27. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/806
Розділ
ХХ століття