Катастрофічні мотиви у творчості Є.Маланюка і Ю.Лободовського

  • Елліна Циховська Національний авіаційний університет
Ключові слова: катастрофізм, катастрофічне світосприйняття, антиномія, діархія, Апокаліпсис

Анотація

У статті досліджуються катастрофічні мотиви у творчому доробку українського та польського поетів Є.Маланюка та Ю.Лободовського, що відобразились в амбівалентному сприйманні образу України в антиноміях добра і зла, зображення ними апокаліптичної картини світу, спільне та відмінне в описах природи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Гординський С. Поезія Ю.Лободовського і її українські мотиви // На переломі епох: Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади. – Львів, 2004.
2. Ковалів Ю. “Празька школа”: на крутосхилах “філософії чину”: Навчальний посібник. – К., 2001.
3. Лободовський Ю. Пісня про Україну. – Львів, 1996.
4. Маланюк Є. Поезії / Упоряд. Т.Салига. – Львів, 1992.
5. Словник символів / О.І.Потапенко, М.К.Дмитренко, Г.І.Потапенко та ін.; За заг. ред. О.І.Потапенка, М.К.Дмитренка. – К., 1997.
6. JakubowskaOżóg A. Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskego. – Rzeszów, 2001.
7. Sobieska A. Toponimy i ich wartościowanie // Józef Łobodowski – rzecznik dialogu polsko=ukraińskiego / Pod red. L.Siryk, J.Święcha. – Lublin, 2000.
8. Szypowska I. Łobodowski: od “Atamana Łobody” do “Seniora Lobo”. – Warszawa, 2001.

Переглядів анотації: 21
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2008-02-15
Як цитувати
Циховська, Е. (2008). Катастрофічні мотиви у творчості Є.Маланюка і Ю.Лободовського. Слово і Час, (2), 8-12. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/804
Розділ
Порівняльне літературознавство