Явище жанрової інтерактивності у драматургії І. Карпенка¬Карого

  • Наталія Малютіна
Ключові слова: жанрової неоднорідності, інтерактивність, нова драма, жанрове начало мелодрами, трагедія, комедійні ситуації.

Анотація

Явище жанрової неоднорідності та інтерактивності різних жанрових начал у драматургії І.Карпенка-Карого виявляє складні механізми поступу драматурга до “нової драми” (соціально-психологічної драми, ліричної драми, драми ідей, драми свідомості, драми вражень). Жанрове начало мелодрами по7різному виявляє себе у трагедії “Сава Чалий” та драмі “Ґандзя”, синтезуючись із трагедійним пафосом та
комедійними ситуаціями, а також авторською тенденційністю й елементами художньої умовності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Болобан Л. Технічні прийоми драматургії Карпенка-Карого (Аналіз п’єси “Безталанна”) // Молодняк.
– 1928. – №6 (18).
2. Вальцель О. Архитектоника драм Шекспира // Проблемы литературной формы: Сб. статей О.Вальцеля,
Р.Дибелиуса, К.Фослера, А.Шнитцера. – Ленинград, 1928. – С. 57-84.
3. Вороний М. Театральне мистецтво і український театр // Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика.
– К., 1996.
4. Гончарова-Грабовская С. Жанровая бинарность в русской драматургии конца ХХ в. // Взаимодействие
литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики:
Материалы междунар. науч. конф. 3–5 октября 2000 г.: В 2 ч. – Гродно, 2001. – Ч. 1.
5. Гудрон Ж. “Сава Чалий” в театрі “Березіль”. Постановка Ф.Лопатинського // Нове мистецтво. – 1927.
– №6.
6. Іваненко Ю. Жанри драматургії Тобілевича // Театр. – 1937. – № 7.
7. Кміт Ю. Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) // ЛНВ. – 1900. – № 7.
8. Лопатинський Ф. “Сава Чалий” (До постановки в Держтеатрі “Березіль” режисером Ф.Лопатинським)
// Нове мистецтво. – 1927. – №5.
9. Мамонтов Я. Драматургія І.Тобілевича // Тобілевич І. Твори: У 6 т. – Харків, 1931. – Т. 6.
10. Мороз Л. Деякі особливості трагедії в українській драматургії другої половини ХІХ ст. (фольклорна
традиція і жанр) // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.
11. Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. – Львів, 1936.
12. Тобилевич (Карпенко8Карый) И. Драмы и комедии: В 5 т. – Одесса, 1903. – Т. 4.
13. Тобилевич (Карпенко8Карый) И. Драмы и комедии: В 5 т. – Полтава, 1905.
14. Фрейтаг Г. Техника драмы // Артист. – 1894. – № 44 (Кн. 12).

Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2008-01-15
Як цитувати
Малютіна, Н. (2008). Явище жанрової інтерактивності у драматургії І. Карпенка¬Карого. Слово і Час, (1), 53-61. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/800
Розділ
Ad fontes!