У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ЛАБІРИНТАХ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Andriy Pecharsky Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: психобіографічний метод дослідження, Homo Ludens, гріх, пристрасті, едіпів комплекс, двовимірна діалектика, текст, автор, читач, психічні інстанції.

Анотація

Cтаття присвячена психоаналітичному методу дослідження в літературознавстві, що розглядається крізь призму духовного простору християнського богослов’я. Наскрізна думка полягає в тому, що психоаналіз та мистецтво (художня література) за своєю сутністю покликані бути аналітичним і красномовним “персоналом обслуговування” Істини – смислу нашого буття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М., 1989.– 616 с.
2. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – 2-е изд.– М., 1986.– 445 с.
3. Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994. – 528 с.
4. Бичатін С. Релігійно-культурологічна концепція К.-Ґ. Юнґа: Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11. – Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 174 с.
5. Біблія. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / Перекл. о. І. Хоменка, 3-го ЧСВВ. – 2007.
6. Гром’як Р. Що доведено життям (Актуальні проблеми літератури і літературної критики).– К., 1988.– 257 с.
7. Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Т. 1. – Кн. 1. – Львів, 2005. – 432 с.
8. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора / Пер. з англ. – К., 2003. – 503 с.
9. Жулинський М. Традиція і проблема ідейно-естетичних пошуків в українській літературі к. ХІХ – поч. ХХ ст. // Записки НТШ (праці філолог. секції). – Львів, 1992. – Т. СCXXIV. – С. 141-153.
10. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. – К., 2003.– 392 с.
11. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – М., 2001.– 334 с.
12. Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу. – СПб., 2001. – 688 с.
13. Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в сов.об-ве. – М., 1991. – C. 171–207.
14. Павлишин М. Українська культура з погляду постмодернізму // Канон та іконостас: Літ.-крит. статті. – К., 1997. – С. 213-223.
15. Пачовський В. Зібр. тв.: У 2 т. – Філадельфія-Нью-Йорк-Торонто., 1985. – Т. 2. – 419 с.
16. Плутарх Порівняльні життєписи. – К., 1991. – 448 с.
17. Св. Антоній Великий. Настанови про життя у Христі. – Львів, 2006. – 192 с.
18. Скупейко Л. Неоромантизм як модерна парадигма української літератури (в рецепції Лесі Українки) // Слово і Час. – 2009. – № 5. – С. 71-83.
19. Фізер І. Американське літературознавство: Істор.-критич. нарис. – К., 2006. – 108 с.
20. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М., 1991. – 456 с.
21. Фрейд З. Психологические этюды. Навязчивые действия и религиозные обряды. Поэт и фантазия. “Культурная” сексуальная мораль и современная нервозность. – М., 1912. – 55 с.
22. Фромм Э. Душа человека / Пер. с англ. – М., 1992. – 430 с.
23. Хорни К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе. – СПб., 2002. – 408 с.
24. Шайдт Ю. Фрейд и его время // Энциклопедия глубинной психологи: В 4 т. – М., 1998. – Т. 1. – С. 3-16.
25. Юнг К.-Г. Воспоминанания, сновидения, размышления. – К., 1994. – 406 с.
26. Юнг К.-Г. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в сов. об-ве. – М., 1991. – С. 103-118.
27. Юнг К.- Г. Символическая жизнь / Пер. с анг. – М., 2003. – 326 с.

Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 245
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Pecharsky, A. (2019). У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ЛАБІРИНТАХ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ. Слово і Час, (6), 13-24. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/787
Розділ
Питання теоретичні