МУЗИЧНИЙ КОД ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

  • Tetiana Shevchuk Shevchuk Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: музика, псальма, симфонія, пісня, хор, півчий.

Анотація

У статті досліджується сучасний стан і перспективи студіювання наукової проблеми “Г. Сковорода і музика”. Подано історіографію питання та аналіз музичної топіки у псальмах і симфоніях Г. Сковороди в контексті актуальних проблем інтермедіальної поетики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Барокко в авангарде – авангард в барокко: Тезисы и материалы конференции / Институт славяноведения РАН. – М., 1993.
2. Белый Андрей. Между двух революций. – М., 1990.
3. Боровик М. Григорій Сковорода і музика // Григорій Сковорода 250. – К., 1975. – С. 186-193.
4. Боровик М., Іваньо І. Новознайдений музичний твір на слова Григорія Сковороди // Народна творчість та етнографія. – 1971. – № 2. – С. 67-69.
5. Бородій М. “Білі плями” біографії Г. Сковороди (з новознайдених архівних документів) // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність: Збірник статей / Відп. ред. І. П. Стогній. – К., 2003. – С. 530-553.
6. Брузгене Р. Music and Literature: about the Conceptions of the Modern Form // Літературна компаративістика. – Вип. 3, Ч. ІІ. – К., 2008. – С. 230-241.
7. Брузгене Р. Литература и музыка: О классификациях взаимодействия // Вестник Пермского университета. – Вып. 6. – Пермь, 2009. – С. 93-99.
8. Верба Г. Григорій Сковорода і музика // Сковорода Григорій: образ мислителя. – К., 1997. – С. 417-430.
9. Веселовский А. Три главы из исторической поэтики // Веселовский А. Историческая поэтика. – М., 1989. – С. 155-157.
10. Від бароко до бароко: Художньо-літературна акція, присвячена бароковій культурі XVII – XVIII ст. і необароковим течіям XX століття: Тези доповідей конференції. – К., 1996.
11. Галинская И. Загадки известных книг. – М., 1986. – (Из истории мировой культуры).
12. Заярная И. Барокко и русская поэзия ХХ столетия: Типология и преемственность художественных форм. – К., 2004.
13. Лавров А. Андрей Белый и Григорий Сковорода // Studia slavica (Budapest). – 1975. – T. XXI. – С. 395-404.
14. Лавров А. У истоков творчества Андрея Белого // Белый Андрей. Симфонии. – Ленинград, 1991. – С. 5-34.
15. Лукьянов С. О Вл. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. Книга первая. – Петроград, 1916. – С. 32.
16. Махновець Л. Григорій Сковорода: Біографія. – К., 1972.
17. Метнер Э. Маленький юбилей одной “странной” книги (1902 – 1912) // Труды и дни. – 1912. – № 2. – С. 27-29.
18. Сидоренко М. Григорій Сковорода – музикант, композитор, співак // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності: Наукові матеріали ХІІІ Сковородинівських читань. – Кн. ІІ. – К., 2007. – С. 241-249.
19. Сидоренко М. Пісенно-музична творчість Г. Сковороди переяславського періоду 1750 – 1759 років // Григорій Сковорода – джерело духовної величі та сучасність: Матеріали Переяслав-Хмельницьких XIV Сковородинівських читань. – Вип. ІІ. – К., 2009. – С. 84-92.
20. Сироїд О. До проблеми рецепції духовної пісні усної традиції кінця XVIII – початку ХІХ ст. // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2007/2008. – № 8-9. – С. 460-468.
21. Сироїд О. Сковородіана кінця XVIII – початку ХІХ ст. в контексті досліджень духовної пісні усної традиції // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності: Наукові матеріали ХІІІ Сковородинівських читань. – Кн. ІІ. – К., 2007. – С. 212-218.
22. Сковорода Г. Зібр. пр.: У 2 т. – К., 1973. – Т. І.
23. Сковорода Г. Зібр. пр.: У 2 т. – К., 1973. – Т. ІІ.24. Соловьев С. Цветник царевны: Третья книга стихов. – М., 1913. – С. 125–126.
25. Софронова Л. Три мира Григория Сковороды. – М., 2002.
26. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1981. – Т. 31: Літературно-критичні праці (1897 – 1899). – С. 45-119.
27. Хмельницкая Т. Литературное рождение Андрея Белого // А. Блок и его окружение: Блоковский сб. 6. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 680). – Тарту, 1985. – С. 66-68.
28. Шевчук Т. Антична драма в рецепції Г. Сковороди // Наукові записки Харківського національного педагогічного ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Вип. 1 (61), Ч. І. – Харків, 2010. – С. 8-13.
29. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Т. 29. А (58). – М., 1900. – С. 468.
30. Эрн В. Г. С. Сковорода. Жизнь и учение. – М., 1912. – (Русскiе мыслители).
31. Scher S. P. Verbal Music in German Literature. – New Haven, 1968

Переглядів анотації: 457
Завантажень PDF: 211
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Shevchuk, T. S. (2019). МУЗИЧНИЙ КОД ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ. Слово і Час, (5), 24-35. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/774
Розділ
Ad fontes!