ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ЛЕСІ УКРАЇНКИ “НА ПОЛІ КРОВІ” ЯК ХРИСТИЯНСЬКА ЕКЗЕГЕЗА І АВТОРСЬКИЙ АПОКРИФ

  • Serhiy Romanov Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: Бог, диявол, зрада, смерть, вічність, віра, брехня, світ, людина.

Анотація

У статті розглянуто драматичну поему Лесі Українки “На полі крові” через співвіднесеність двох її основних проблемно-тематичних рівнів – зовнішнього (сюжетно-подієвого) та внутрішнього (ідейно-символічного). Твір письменниці досліджується крізь призму літературного прототексту – Біблії та інспірованої нею християнської картини світоустрою. За вихідну основу розгляду взято авторську стратегію моделювання реальності в координатах суб’єктивного і об’єктивного підходів до художнього освоєння матеріалу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Аверинцев С. Иуда Искариот // Аверинцев С. София–Логос: Словарь. – К.: Дух і літера, 2001. – С. 96–98.
2. Біблія або книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту / Пер. І. Огієнка. – б.м.: Українське біблійне тов-во, 2005. – 1376 с.
3. Достоевский Ф. Братья Карамазовы. Роман в четырех частях с эпилогом // Достоевский Ф. Собр. соч.: В 12 т. – М.: Правда, 1982. – Т. 11. – С. 290–312.
4. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – К.: Факт, 2007. – 640 с. – (Серія “Висока полиця”).
5. Косач-Кривинюк О. Леся Українка. Хронологія життя і творчости / Репринт. вид. – Луцьк: ВАТ Вол. обл. друк., 2006. – 928 с.
6. Курашова В. Переслідування творів Лесі Українки царською цензурою // Леся Українка: Публікації. Статті. Дослідження.– К.: Вид-во академії наук УРСР,1960. – Т. ІІІ. – С. 453–485.
7. Мень А. Сын человеческий. Часть I. От Вифлиема до Капернаума // Смена. –1991. – № 7. – С. 228 – 257.
8. Мережковский Д. Иисус неизвестный: Електронний ресурс // Режим доступу: http: az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/text_0280.shtml
9. Ненадкевич Є. На полі крови // Українка Леся. Зібр. тв.: У 12 т. – К.-Х.: Книгоспілка, 1929. – Т. 8. – С. 7–23.
10. Рассел Б. Дж. Дьявол. Восприятие зла с древнейших времен до раннего христианства / Пер. с англ. О. Чулков. – СПб.: Изд. группа “Евразия”, 2001. – 408 с.
11. Ренан Э. Жизнь Иисуса / Пер. с франц. Е. Святловский. – М.: Вся Москва, 1990. – 336 с.
12. Скупейко Л. Загадка Юди: культурно-історична версія (драматична поема Лесі Українки “На полі крові”) // Біблія і культура: Науково-теоретичний журнал. – Вип. 13. – 2010. – С. 118–122.
13. Українка Леся. Зібр. тв.: У 12 т. – К.: Наук. думка, 1976. – Т. 5. Драматичні твори (1909–1911). – 336 с.
14. Фромм Э. Иметь или быть? / Пер. с англ. Н. Войскунская, И. Каменкович. – М.: Прогресс, 1986. – 238 с.
15. Шерех Ю. Театр Лесі Українки чи Леся Українка в театрі? // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Три томи. – Харків: Фоліо, 1998. – Т. 1. – С. 379–389.
16. Штраус Д. Жизнь Иисуса: Кн. 1 и 2. / Пер. с нем. В. Ульрих. – М.: Республика, 1992. – 528 с. – (Библиотека:
наука, культура, религия).

Переглядів анотації: 225
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Romanov, S. (2019). ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ЛЕСІ УКРАЇНКИ “НА ПОЛІ КРОВІ” ЯК ХРИСТИЯНСЬКА ЕКЗЕГЕЗА І АВТОРСЬКИЙ АПОКРИФ. Слово і Час, (4), 7-19. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/758
Розділ
ХХ століття