Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича

  • Oleksiy Sevruk Інститут східноєвропейських досліджень при Філософському факультеті Карлового університету в Празі
Ключові слова: : Юрій Андрухович, урбанізація, топос.

Анотація

Стаття присвячена аналізу урбаністичної топології й урбанізму у творчості Юрія Андруховича. Андрухович у своїх романах удається до свідомої “урбанізації” української літератури, продовжуючи певну традицію, започатковану на межі ХІХ-ХХ століть і перервану в добу панування соціалістичного реалізму. Завдяки тематизації міста та властивих йому місць (корчма, таємничий дім, вежа тощо) автор пропонує інтерпретаційний ключ для прочитання своїх текстів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Андрухович Ю., Ірванець О., Неборак В. БУ-БА-БУ. Вибр. тв. – Львів, 2007.
2. Andruchovyč J. Rekreace aneb Slavnosti Vzkřišeného Ducha. Přel. T. Vaŝut. – Olomouc, 2006.
3. Андрухович Ю. Дванадцять обручів. – К., 2007.
4. Андрухович Ю. Дезорієнтація на місцевості. – Івано-Франківськ, 2006.
5. Андрухович Ю. Мала інтимна урбаністика // Критика. – 2000. – № 1-2 (27-28). – С. 9-11.
6. Андрухович Ю. Московіада. – Івано-Франківськ, 2006.
7. Андрухович Ю. Перверзія. – Львів, 2004.
8. Андрухович Ю. Таємниця. – Харків, 2007.
9.Бербенець Л. Текст-пастиш у творчості Юрія Андруховича// Слово і Час. – 2007. – №2. – С.49-59.
10. Бойченко О. І сонце сходить (Фієста) Ернеста Хемінгуея та Рекреації Юрія Андруховича: дві реалізації одного архетипу// Вікно в світ. – 1999. – № 6. – С.27-38.
11. Бойченко О. Московіада Юрія Андруховича як мономіфологічна меніппея // Питання літературознав-ства: Наук. зб. – Вип. 10. – Чернівці, 2003.
12. Бойченко О., Сандул О. Рекреація жанру меніппеї у творчості Ю.Андруховича // Питання літературознавства. Наук. зб. – Чернівці, 1998. – Вип. 5 (62).
13. Гундорова Т. “Бу-Ба-Бу”, Карнавал і Кіч // Критика. – 2000. – №. 7-8. – С. 13-18.
14. Карманський П. Українська богема. – Львів, 1996.
15. Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография. – К., 1990.
16. Пастух Т. Роман “Місто” Валер’яна Підмогильного. Проблеми урбанізму та психологізму. – Луганськ, 1999.
17. Пропп В. Морфология сказки. – Препринт. изд. изд-ва Академия, 1928.
18. Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008.
19. Hrbata Z. Prostory, místa a jejich konfi gurace v literárním díle // Na cestě ke smyslu: Poetika literárniho díla 20. století. Červenka M. і кол. – Torst, 2005. – С. 315-511.
20. Hodrová D. Místa s tajemstvím (kapitoly z literární topologie). – Praha, 1994.
21. Hodrová D. і кол. Poetika míst. – Praha, 1997.
22. Hodrová D. Román zasvěcení. – Jinočany, 1993.
23. Mасura V. Kontexty české hospody // Poetika míst / Ред. D. Hodrová. – Praha, 1997.
24. Toporov V. Petrohrad a petrohradský text ruské literatury / Пер. M. Pittermannová // Exotika. Ред. Tomáš Glanc. – Brno, 2003. – С. 7 – 35.

Переглядів анотації: 310
Завантажень PDF: 293
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Sevruk, O. (2019). Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича. Слово і Час, (3), 70-80. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/732
Розділ
Час теперішній