Мнемонічне коло у структурі художньої свідомості: метаморфози пам’яті (літературознавчо- філософський зріз поетики Ліни Костенко)

  • Liudmyla Tarnashynska Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Ключові слова: пам’ять, забуття, буття, мнемонічне коло, мнемонічний поріг, мнемонічний парадокс, ритуал, істина, історія.

Анотація

У статті розглядаються онтологічні закономірності функціонування в поетиці Ліни Костенко філософських концептів “пам’ять” і “забуття”, що утворюють мнемонічне коло. У цьому діапазоні вічного взаємоперетворення й відбуваються пошуки поетесою темпоральних виражальних засобів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Аристотель. О памяти и припоминании // Вопросы философии. – 2004. – №7. – С. 161-168.
2. Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. – Минск, 1999.
3. Гармаш Л. Джанні Ваттімо: непередбачені експлікації “вислизання буття” // Філософська думка. – 2006. – №2. – С. 6-13.
4. Кьеркегор С. Повторение: Опыт экспериментальной психологии Константина Констанция. – М., 1997.
5. Киселев Г. Cмыслы и ценности нового века // Вопросы философии. – 2006. – №4. –С. 3-16.
6. Лотман Ю. Память культуры // Семиосфера. – СПб., 2004. – С. 614-621.
7. Лотман Ю. Сон – семиотическое окно // Семиосфера. – СПб., 2004.
8. Мамардашвили М. Необходимость себя: Введение в философию, доклады, статьи, философские заметки. – М., 1996.
9. Платон. Сочинения платоновской школы: Определения // Собр. соч. – Т. 4. – М., 1994.
10. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. – М., 2000.
11. Святий Августин. Сповідь. / Пер. з латини Ю. Мушака. – 3 вид. – К., 1999.
12. Стародубцева Л. Пра-память и за-бытие // Вопросы философии. – 2006. – №9. – С. 67-83.
13. Стародубцева Л. Мнемозина и Лета. Память и забвение в истории культуры: Монография. –Харьков, 2003.
14. Тарнашинська Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду // Слово і Час. – 2005. – №6. – С. 42-52; Тарнашинська Л. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. – К., 2008.
15. Витош Б. Видено глазами памяти // Память и текст / Memory and text / Когнитивные и культурологические аспекты / Ред. Т. Добжиньска, Р. Кунчева. –Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk – Институт за Литература Българска Академия на Науките. – 2005. – С. 239-253.
16. Dobrzyńska T. Текст и дискурс во взаимодействии с памятью // Память и текст / Memory and text / Когнитивные и культурологические аспекты / Ред: Т. Добжиньска, Р. Кунчева. – Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Институт за Литература Българска Академия на Науките. – 2005. – С. 53-64.
17. Энциклопедия знаков и символов. Словарь символов и знаков // http: // sigils.ru / symbols / html

Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 227
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Tarnashynska, L. (2019). Мнемонічне коло у структурі художньої свідомості: метаморфози пам’яті (літературознавчо- філософський зріз поетики Ліни Костенко). Слово і Час, (3), 51-67. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/731
Розділ
Дати