Поетика повісті Тараса Шевченка “Музыкант”

  • Oleksandr Boron Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Ключові слова: композиція, фабула, сюжет, “образ автора”, прототипи, система персонажів, жанр.

Анотація

У статті відповідно до вимог “Шевченківської енциклопедії” комплексно проаналізовано повість Тараса Шевченка “Музыкант”. Зокрема, розглянуто проблемно-тематичний зміст твору, композицію, сюжет, образ автора, систему персонажів, запропоновано визначення жанрового різновиду повісті тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Боронь О. Мотив шляху // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба та ін. – К., 2008.
2. Боронь О. Образ саду у творчості Тараса Шевченка: генеза та семантика // Слово і Час. – 2008. – № 5.
3. Демчук Н. Пейзаж у прозі Т. Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу). – Львів, 1999.
4. Демчук Н. Портрет у прозі Т. Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу). – Львів, 1999.
5.Зайцев П. Повість “Музика” // Повне видання творів Тараса Шевченка. – Т. VІІІ: Повісті й оповідання / За ред. П. Зайцева. – Львів, Варшава, 1936.
6. Зайцев П. Примітки. До повісті “Музика” // Повне видання творів Тараса Шевченка. – Т. VІІІ: Повісті й оповідання / За ред. П. Зайцева. – Львів, Варшава, 1936.
7. Иезуитова Р. Пути развития романтической повести // Русская повесть ХІХ века. История и проблематика жанра. – Ленинград, 1973.
8. Кодацька Л. Художня проза Т. Г. Шевченка. – К., 1972.
9. Мітельман Є. За рядком Шевченкової повісті (“Музыкант”) // Музика. – 1985. – № 1.
10.Мітельман Є. Нове про Шевченкового музиканта // Радянське літературознавство. – 1989. – № 10.
11.Наєнко М. Бідермаєр і проза Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 6.
12. Наєнко М. Ще про бідермаєр і прозу Шевченка // Тарас Шевченко і народна культура: Зб. пр. Міжнар. 35-ї наук. шевч. конф.: У 2 кн. – Черкаси, 2004. – Кн. 2.
13. Непокупний А. Між Т. Г. Шевченком і М. І. Глинкою: подорож Енгельгардтів до Відня 1833 р. та її відлуння у повісті “Музыкант” // Вісник НАН України. – 2004. – № 3.
14. Поліщук В. Повісті Шевченка й розвиток повістевого жанру в українській літературі (до постановки проблеми) // Зб. пр. 33-ої наук. шевч. конф. – Черкаси, 2000.
15. Смілянська В. Жанрові різновиди Шевченкової поеми // 31 наук. Шевч. конф.: Матеріали. – Луганськ, 1994.
16. Смілянська В. Категорія “автор” у поезії та прозі Тараса Шевченка // Шевченкознавчі розмисли: Зб. наук. праць. – К., 2005.
17. [Чамата Н.] Коментарі // Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. (видання, автентичне 1-6 томам “Повного зібрання творів у дванадцяти томах”). – К., 2003. – Т. 3.
18. Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. (видання, автентичне 1-6 томам “Повного зібрання творів у дванадцяти томах”). – К., 2003. – Т. 3.
19. Якубовський Ф. Тарас Шевченко – прозаїк // За справжні обличчя: Критичні нариси на теми дожовтневої літератури. – Xарків; К., 1931.

Переглядів анотації: 731
Завантажень PDF: 267
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Boron, O. (2019). Поетика повісті Тараса Шевченка “Музыкант”. Слово і Час, (3), 30-39. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/728
Розділ
Шевченкознавство