ВАСИЛЬ ДУБРОВСЬКИЙ І ТУРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА

  • Yuriy Kochubey Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
Ключові слова: В. Дубровський, дослідження турецької літератури в Україні, літературна традиція.

Анотація

Розглянуто життєвий і творчий шлях відомого українського вченого і громадського діяча Василя Дубровського (1897–1966), його творчий доробок як сходознавця; проаналізовано основні публікації та роль у розвитку українсько-турецьких культурних зв’язків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Ґрісбах-Туґан Г. Новітнє турецьке красне письменство / Авториз. пер. з нім. мови під ред. проф.
В. Дубровського. – На чужині, 1948.
2. ІР НБУВ. – Ф. Х. – Спр. 28632. – С. 20 і на зв.
3. Кадрі Якуб. Нур Баба. – Харків: РУХ, 1933. – 153 с.
4. Кочубей Ю. З історії українсько-турецьких культурних взаємовідносин. Спец. номер. “Червоний шлях”. – №2 // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: Зб. наук. праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича / Відп. ред. В.А. Смолій. – К.: НАНУ,
2007. – С. 253-257.
5. Матяш І. Василь Дубровський – науковець і організатор // Особа в українській архівістиці: Біографічні нариси. – К., 2001. – С. 121-140; Матяш І. Василь Дубровський. Історіографічні дослідження в історії України. – Вип. 12. – К., 2003. – С. 284-405; Матяш І. Маловідомий історик Василь Дубровський // Проблемы славяноведения. Сб. науч. статей и материалов. – Вып. 3. – Брянск, 2001. – С. 277-290; Астаф’єв О. Світ як стан духу // Сіверянський літопис. – 1997. – №6. – С. 37-39; Кочубей Ю. В.В. Дубровський (1897–1966) і його внесок в українське сходознавство // Східний світ. – 2005. – №3. – С. 24-32; некрологи: у ж. “Український історик”. – Рік ІІІ. – 1966. – Ч. 1-2 (9-10). – С. 92-97 та в ж. “Церква й життя”. – 1966. – №4. – С. 26-27.
6. Сейф Еддін Омар. Оповідання. – Харків: РУХ, 1932. – 163 с.
7. Східний світ. – 1929. – №1-2 (7-8). – С. 319-320.
8. Халід Рефік. Ятик Еміне. – Харків: ЛІМ, 1931. – 44 с.
9. Хвильовий М. Твори: У 5 т. – Нью Йорк; Балтимор; Торонто. – Т. IV. – С. 100.
10. Червоний шлях. – 1930. – №2.

Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Kochubey, Y. (2019). ВАСИЛЬ ДУБРОВСЬКИЙ І ТУРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА. Слово і Час, (3), 83-87. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/702
Розділ
ХХ століття