БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ І ПОЛЬСЬКІ ПОЕТИ-МОДЕРНІСТИ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ ЕПОХИ

  • Ostap Slyvynsky Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: польсько-український літературний діалог, модернізм, природа, екстаз, міт, екзистенційна пригода.

Анотація

Стаття присвячена зв’язкам Богдана-Ігоря Антонича з польськими поетами першої половини ХХ ст. – у площині безпосередніх контактів та співпраці, у царині критичної рецепції й на рівні суто інтертекстуального діалогу. У полі уваги автора – співпраця українського поета з редакцією польськомовного львівського часопису “Сигнали”, Антоничеві відгуки про діяльність польських поетичних угруповань “Рибалти” і “Скамандр”. Статтю завершує аналіз образів і мотивів, спільних для Б.-І. Антонича та двох яскравих польських поетів-модерністів, адептів натурфілософської поетики, – Ю. Тувіма та Б. Лесьмяна.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Антонич Б.-І. Повне зібр. тв. – Львів, 2009.
2. Галета О. По цей і по той бік української літератури: антологійний проект Тадеуша Голлєндера і Богдана Ігоря Антонича // “Мистецтво творять шал і розум”. Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – Львів, 2011. – С. 306-317. “А берези дивляться з тривогою на мене звіддалік, / Бо знають, що мене в землі не можна поховати, / Що я інший, несхожий, дивак, чудасія”.
3. Карманський П. Українська богема // Молода Муза: Антологія західноукраїнської поезії початку ХХ століття / Упоряд. В. Лучук. – К., 1989. – C. 268-313.
4. Мілош Ч. Родинна Європа / Пер. з польськ. – Львів, 2007.
5. Рудницький М. Ми і польська література // Назустріч. – 1936. – №24. – C. 5.
6. Рудницький М. Посмертний портрет // Весни розспіваної князь: Слово про Антонича / Упоряд. М. Ільницький, Р. Лубківський. – Львів, 1989. – С. 75-77.
7. Стефановська Л. Антонич. Антиномії. – К., 2006.
8. Якубець М. Слово про Богдана Антонича // Весни розспіваної князь: Слово про Антонича / Упоряд. М. Ільницький, Р. Лубківський. – Львів, 1989. – С. 376-379.
9. CRI. Przemilczana Ukraina // Sygnały. – 1933. – № 2. – S. 7.
10. Leśmian B. Poezje wybrane. – Wrocław, 1983.
11. Leśmian B. Znaczenie pośrednictwa w metafi zyce życia zbiorowego // Leśmian B. Szkice literackie / Oprac. J. Trznadel. – Warszawa, 1959. – S. 45–65.
12. Pankowski M. Leśmian czyli bunt poety przeciw granicom. – Lublin, 1999.
13. Śliwiński P. Przygody z wolnością: uwagi o poezji wspуłczesnej. – Krakуw, 2002.
14. Słowo wstępne // Skamander. – 1920. – №1. – S. 5.
15. Trznadel J. Wstęp // Leśmian B. Poezje wybrane. – Wrocław, 1983. – S. III–LXVI.
16. Tuwim J. Poezje. – Warszawa, 1999

Переглядів анотації: 117
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Slyvynsky, O. (2019). БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ І ПОЛЬСЬКІ ПОЕТИ-МОДЕРНІСТИ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ ЕПОХИ. Слово і Час, (3), 74-83. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/701
Розділ
ХХ століття