ЕМІГРАЦІЙНЕ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО: СПЕКТР ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

  • Mykola Ilnytsky Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: еміграційне шевченкознавство, національний романтизм, антропоцентризм, Шевченкова релігійність, етнопсихологізм, типологічні паралелі, ритмічні структури.

Анотація

Автор статті трактує праці про Т. Шевченка, написані поза межами України, як окреме відгалуження шевченкознавства, що розвивалось то як протистояння до материкового, то як зближення з ним. Предметом уваги автора стають два принципи видання творів Шевченка, проблеми історіософії та міфологізму, тлумачення світоглядних засад поета, психології його творчості й особливостей індивідуального стилю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Айзеншток І. Шевченкознавство – сучасна проблема. – Харків, 1922.
2. Барабаш Ю. “Коли забуду тебе, Єрусалиме...”: Гоголь і Шевченко: Порівняльно-типологічні студії. – Харків, 2001.
3. Бородін В. Видання літературних творів Т.Г. Шевченка // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1.
4. Грабович Г. До питання величі Шевченка: самозображення поета // Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991. – Т.1.
5. Дорошенко Д. Історичні сюжети й мотиви в творчості Шевченка // Повне видання творів Тараса Шевченка: У 16 т. – Варшава; Львів, 1935. – Т. 3.
6. Дубина І. Буржуазно-націоналістичні фальсифікації творчості Т. Г. Шевченка // Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976. – Т. 1.
7. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – К.: Основи, 1998.
8. Жулинський М. Тарас Шевченко: духовна реалізація пророцтва // Шевченко Т. Кобзар. З поясненнями і примітками Василя Сімовича. Факсимільне перевидання з другого справленого й поширеного видання / За ред. Ярослава Рудницького. – Рівне, 1998.
9. Зайцев П. Редагування тексту Шевченкових поезій (історико-методологічний нарис) // Повне видання творів Тараса Шевченка: У 16 т. – Варшава; Львів, 1934. – Т. 3.
10. Коряк В. Боротьба за Шевченка. – Харків, 1925.
11. Лотоцький О. Поезії Т. Шевченка під царською цензурою // Повне видання творів Тараса Шевченка: У 16 т. – Варшава; Львів, 1937. – Т. 4.
12. Лотоцький О. Державницький світогляд Тараса Шевченка // Повне видання творів Тараса Шевченка: У 16 т. – Варшава; Львів, 1937. – Т. 4.
13. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К., 1998.
14. Маланюк Є. Ранній Шевченко // Повне видання творів Тараса Шевченка. – Варшава; Львів, 1934. – Т. 2.
15. Мандрика М. Леонід Білецький. – Вінніпег, 1957.
16. Річицький А. Шевченко в світлі епохи. – К., 1925.
17. Сімович В. [Переднє слово] // Шевченко Т. Кобзар. З поясненнями і примітками д-ра Василя Сімовича. 2-е справлене і поширене видання /За ред. д-ра Я. Рудницького. – Вінніпег, 1960.
18. Сімович В. Літературознавство. Культура: Праці: У 2 т. – Чернівці, 2005. – Т. 2.
19. Смаль-Стоцький С. Шевченко. Інтерпретації. – Варшава, 1934.
20. Шагинян М. Собр. соч.: В 6 т. – М.: Худож. литература, 1957. – Т. 5.
21. Шевельов Ю. Слово на відкритті Шостої Шевченківської конференції // Світи Тараса Шевченка. Зб. статей до 185 річчя з дня народження поета. – Нью-Йорк; Львів, 2001. – Т. 2.
22. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К., 1992.

Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Ilnytsky, M. (2019). ЕМІГРАЦІЙНЕ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО: СПЕКТР ІНТЕРПРЕТАЦІЙ. Слово і Час, (3), 47-59. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/698
Розділ
Шевченкознавство