НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ЛІТЕРАТУРНОГО РОЗВИТКУ (ЗІ СТОРІНОК “ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”)

  • Natalia Shumylo Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Ключові слова: ранній модернізм, неоромантизм, імпресіонізм, символізм, неонатуралізм, експресіонізм, неореалізм, дифузія жанрів

Анотація

У статті обґрунтовано своєрідність літературних процесів на поч. ХХ ст. в Україні. На основі розуміння неоромантизму як великого гетерогенного стилю доби простежується семантичні та жанрово-стильові тенденції розвитку, акцентовано увагу на проблемі синкретизму художніх явищ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1.Барабаш Ю. К проблеме “концы – переходы – начала” (В святи с одной сковородинской реминисценцией у И. Котляревского // Вопросы литературы. – 1997. – №5-6.
2.Бер В. (Домонтович В). Засади поетики: Від “Ars poetika” Є. Маланюка до “Ars poetika” доби розкладеного атома // Мистецький український рух. – Мюнхен, 1946. – Зб. 1.
3. Будагова Л. Модернизм в литературах западных и южных славян (Универсальное и оригинальное) // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. – М., 1998.
4.Вервес Г. Українці на рандеву з Європою. – К., 1996
5.Вороний М. “Український альманах” // Вороний М. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. – К., 1996.
6.Вороний М. Лист до М. Коцюбинського від 28 жовтня 1901 р. // Листи до Михайла Коцюбинського. – К., 2002. – Т. 1.
7. Геник-Березовська З. Про неоромантичну драму // Геник-Березовська З. Грані культур. Бароко. Романтизм. Модернізм. – К., 2000.
8. Гром’як Р. Грані й глибини Франкового трактату // Гром’як Р. Давнє і сучасне: Вибрані статті з літературознавства. – Тернопіль, 1997.
9.Гундорова Т. ПроЯвлення Слова: Дискурсія раннього українського модернізму. – Вид. 2. – К., 2009.
10.Гундорова Т. Проза А. Кримського і декадентство в українській літературі // Дивослово. – 1995. – № 1.
11.Денисюк І. Розвиток української малої прози кінця ХІХ – поч. ХХ століття. – Львів, 1999.
12.Эвнина Е. Проблема литературного импрессионизма и различные тенденции его развития во французской прозе конца Х1Х – начала ХХ века // Импрессионисты, их современники, их соратники. – М., 1976.
13. Калениченко Н. Українська література кінця ХІХ – поч. ХХ ст.: Напрями, течії. – К.,1983.
14. Луцак С. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі української літератури межі ХІХ –ХХ ст.). – Івано-Франківськ, 2010.
15.Луцький Остап – молодомузівець. – Нью-Йорк, 1968.
16.Мейзерська Т. Re-presence. Відлуння Сходу в українській літературі ХІХ ст. – Одеса, 2009.
17.Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. – К., 2002.
18. Неврлий М. Літературний Ренесанс // Культура і життя. – 1989. – Ч. 51.
19.Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1985.
20. Наливайко Д. Про співвідношення “декадансу”, “модернізму”, “авангардизму” // Слово і Час. – 1997. – №11-12.
21. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.
22. Пригодій С. Літературний імпресіонізм в Україні та США: Типологія та національні особливості. – К., 1998.
23. Пахльовська О. Українська літературна цивілізація: Автореф. дис.… д. філол. н. – К., 2000.
24. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. – Івано-Франківськ, 2002.
25. Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. – Львів, 1936.
26. Скупейко Л. Неоромантизм як модерна парадигма української літератури (в рецепції Лесі Українки) // Слово і Час. – 2009. – №5.
27.Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність. – К., 1994.
28.Сріблянський М. На сучасні теми // Українська хата. – 1911. – №2.
29. Товкачевський А. Григорій Савич Сковорода // Українська хата. – 1913. – №4-5.
30. Турган О. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. і античність: Шляхи сприйняття і засвоєння. – К., 1995.
31.Українка Леся. Два направления в новейшей итальянской литературе // Українка Леся. Твори: У 5 т. – К., 1954. – Т. 4.
32. Українка Леся. Зібр. тв.: У 12 т. – Харків, 1930. – Т. 12.
33. Франко І. Поза межами можливого // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1986. – Т. 45.
34. Зазнач. вид. – Т. 35.
35. Хоткевич Г. Письмо в редакцию (По поводу “Заметок читателя”) // Відділ рукописів Інституту
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Ф. 62. – Од. зб. 125. – Арк. 5 зв.
36. Царик Д. Типология неоромантизма. – Кишинев, 1984.
37. Черноиваненко Е. Литературный процесс в историко-культурном контексте. Развитие и смена типов литературы и художественно-литературного сознания в русской словесности Х – ХХ веков. – Одесса, 1997.
38. Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур. – К., 2005.
39.Чижевський Д. Історія української літератури. Від початків до доби реалізму. – Тернопіль, 1994.
40.Чижевський Д. Культурно-історичні епохи // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3 кн. – К., 1994. – Кн. 3.
41.Matuszewski L. Slowacki i nowa sztuka (Moderniszm). – Warzawa, 1911

Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 515
Опубліковано
2019-06-20
Як цитувати
Shumylo, N. (2019). НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ЛІТЕРАТУРНОГО РОЗВИТКУ (ЗІ СТОРІНОК “ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”). Слово і Час, (3), 3-18. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/695
Розділ
Питання теоретичні