МІФОЛОГЕМА РИТУАЛЬНОГО ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ ЯК СЮЖЕТОКОНСТРУЮВАЛЬНИЙ ЧИННИК НОВЕЛ МИРОСЛАВА ІРЧАНА “КНЯЖНА” ТА “ПЕРШИЙ РОЗПОДІЛ”

  • Наталя Мафтин Професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Ключові слова: міфологема, діонісійське й аполлонівське начало, новела, імпліцитні міфологічні структури, епіфанія, архітектоніка

Анотація

Стаття присвячена проблемі імпліцитних міфологічних структур у художній літературі. Зокрема, тут наматеріалі новел Мирослава Ірчана розглядається роль міфологеми ритуального жертвоприношення, однієї з чільних моделей української прози 1920–19307х рр. ХХ ст., як важливого сюжетоконструювального чинника. Такий підхід сприяє розкриттю глибинних механізмів сюжетотворення на рівні “психічного
фундаменту” (К.Юнг) самого автора, а також підтексту твору як опозиції діонісійського й аполлонівського начал. У статті досліджуються також композиційні особливості аналізованих творів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Безхутрий Ю. Мотив убивства // Хвильовий: проблеми інтерпретації. – Харків, 2003.
2. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Львів, 1991.
3. Ірчан М. Княжна // Вибр. тв.: У 2 т. – К., 1958. – Т. 2.
4. Кримський С. Персоніфікація як формоутворення людського буття // Запити філософських смислів.
– К., 2003.
5. Див.: Мелетинский Е. Поэтика мифа. – 3 изд., репринт. – М., 2000.
6. Фрейд З. Тотем и табу // Толкование сновидений / Пер. с нем. – М.; СПб., 2005.
7. Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэзии // Юнг К., Нойманн Э. Психоанализ и
искусство – М.; К., 1996.

Переглядів анотації: 7
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2008-01-15
Як цитувати
Мафтин, Н. (2008). МІФОЛОГЕМА РИТУАЛЬНОГО ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ ЯК СЮЖЕТОКОНСТРУЮВАЛЬНИЙ ЧИННИК НОВЕЛ МИРОСЛАВА ІРЧАНА “КНЯЖНА” ТА “ПЕРШИЙ РОЗПОДІЛ”. Слово і Час, (1), 38-46. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/691
Розділ
ХХ століття