ГОГОЛЬ І ШЕВЧЕНКО. (Акценти)

  • Yuriy Barabash
Ключові слова: національна ідентичність, антиномії, мова, народність, імперія, чужина, християнська етика.

Анотація

Повертаючися до здавна досліджуваної ним теми “Шевченко і Гоголь”, автор статті наразі має на
меті акцентувати – у компаративістському плані – кілька її аспектів, котрі актуалізуються як потребами
українських гоголе- та шевченкознавства, так і ширше – сучасною духовно-культурною ситуацією в Україні.
Моменти суголосності, а водночас антиномій і контроверсій у зіставленні життєвих позицій і творчості
двох мистців висвічують драматичну діалектику історії розвитку української духовної культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Барабаш Ю. Почва и судьба. О языковой дихотомии у Гоголя // Известия АН СССР. Серия литературы
и языка. – 1993. – Т. 52. – № 5.
2. Белый Андрей. Мастерство Гоголя. – М.; Ленинград, 1934.
3. Білецький Л. Гоголю // Шевченко Т. Кобзар: У 4 т. – Вінніпеґ, 1952. – Т. II.
4. Гаско М. У колі Шевченкових та Гоголевих друзів: Етюди пошуків і знахідок. – К., 1980.
5. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985.
6. Данилевский Г. Знакомство с Гоголем. [Из литературных воспоминаний] // Исторический вестник. –
1886. – № 12.
7. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.
8. Звиняцковский В. Николай Гоголь. Тайны национальной души. – К., 1994.
9. Звиняцьковський В. Справжній Гоголь: який він і хто він? // Гоголь М. Вечори на хуторі біля Диканьки.
Миргород. – К., 2008.
10. Козачковський А. Із спогадів про Т.Г.Шевченка // Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.
11. Кулиш П. Об отношении малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к “Черной раде” //
Вибрані твори. – К., 1969.
12. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К., 1998.
13. Максимович М. Собр. соч. – К., 1876. – Т.1.
14. Маланюк Є. Гоголь – Ґоґоль // Книга спостережень: Статті про літературу. – К., 1997.
15. Мандельштам И. О характере гоголевского стиля. Глава из истории русского литературного языка.
– Гельсингфорс, 1902.
16. Михед П. Микола Гоголь – апостол живих душ // Гоголь М. Зібр. тв.: У 7 т. – К., 2008. – Т. 1.
17. Переписка Н.В.Гоголя: У 2 т. – М., 1988. – Т. 2.
18. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
19. Пчілка Олена. Переклади з Н.Гоголя. – К., 1882.
20. Смілянська В. Шевченкові повісті: український гумор у російському тексті // Шевченкознавчі розмисли:
Зб. наук. праць. – К., 2005.
21. Чамата Н. Гоголю // Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації
поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000.
22. Шевельов Ю. Критика поетичним словом. Молодий Шевченко визначає своє місце в історії літератури
та дещо про “білі плями” // Світи Тараса Шевченка: Зб. статтей до 175-річчя з дня народження поета. –
Нью-Йорк, 1991.
23. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 6 т. – К., 2003. – Т.4.
24. Шелухин С. Н.В.Гоголь и малорусское общество. – Одесса, 1909.

Переглядів анотації: 190
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2019-06-19
Як цитувати
Barabash, Y. (2019). ГОГОЛЬ І ШЕВЧЕНКО. (Акценти). Слово і Час, (12), 3-17. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/675
Розділ
Ad fontes!