КРИМСЬКІ ПОЧУТТЯ, УВ’ЯЗНЕНІ У ФОРМУ СОНЕТА

  • Natalia Sydiachenko
Ключові слова: переклад поезії, сонет, інваріант, А. Міцкевич, М. Рильський, Борис Тен.

Анотація

Стаття присвячена аналізові психологічних стимулів до створення Адамом Міцкевичем “Кримських
сонетів” та інтерпретації українських перекладів ініціального сонета циклу “Акерманські степи”, які не
позбавлені втрат.

Посилання

1. Бауер В., Дюмоц И., Головин С. Энциклопедия символов. – М., 1995.
2. Бурляй Ю. Методика літературно-критичної праці // Основи літературно-художньої критики. –
К., 1985.
3. Зорівчак Р. Реалія і переклад. – Львів, 1989.
4. Потебня А. Мысль и язык. – Харьков, 1892.
5. Рильський М. Мистецтво перекладу. – К., 1975.
6. Швейцер А. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. – М., 1988.
7. Barańczak S. Użycie języka w poezji: zwięzłość i wieloznaczność //Współczesny język polski / Pod red. J. Bartmińskiego.
– Lublin, 2001.
8. Czajkowski K. Krymska odyseja Adama Mickiewicza // Adam Mickiewicz. Sonety Krymskie. – Częstochowa, 2003.
9. Dodrzyńska T. Tekst // Współczesny język polski / Pod red. J. Bartmińskiego. – Lublin, 2001.
10. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa / Pod red. E.Tabakowskiej. – Kraków, 2001.
11. Lipiński K. Vademecum tłumacza. – Kraków, 2000.
12. Mayenowa M. R. Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1979.
13. Mickiewicz A. Dzieła. – Warszawa, 1955. – T. 1.
14. Mickiewicz A. Dzieła. – T. XIV: Listy.
15. Miłosz Cz. Historia literatury polskiej. – Kraków, 1999.
16. Miłosz Cz. Świadectwo poezji. – Warszawa, 1990.
17. Pisarska A., Tomaszkiewicz T. Współczesne tendencjе przekładoznawcze. – Poznań, 1998.
18. Słowiańska metryka porównawcza. – Warszawa, 1993. – T. V: Sonet.
Опубліковано
2019-06-19
Як цитувати
Sydiachenko, N. (2019). КРИМСЬКІ ПОЧУТТЯ, УВ’ЯЗНЕНІ У ФОРМУ СОНЕТА. Слово і Час, (9), 96-102. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/650
Розділ
Контекст