ТЕМАТИЧНО-МОТИВАЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА “ОДЕСЬКОЇ” ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ АДАМА МІЦКЕВИЧА ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКЕ ВІДЛУННЯ

  • Nataliya Lysenko-Yerzhykivska
Ключові слова: дружба, закоханість, любов, сумніви, хвилювання, страждання, радість, щастя, розчарування, туга за справжнім коханням.

Анотація

У статті розглядаються домінантні мотиви “одеської” лірики А.Міцкевича, такі як дружба, закоханість,
любов. У першій частині статті проаналізовано поезії, написані протягом 1825 року, а саме: “Плавець (з
альбому З.)”, “Подорожні (До альбому Е.Головінської)”, “Непевність” та ін. У другій частині проведена
паралель між поезіями “Непевність” А.Міцкевича, “На мотив Міцкевича” Лесі Українки, “Не любов, не
примха й не пригода...” Олени Теліги.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Астаф’єв О. Шлях до Адама Міцкевича (замість передмови) // Міцкевич А. Вибране / Упоряд. текстів,
підготовка навч.-метод. матеріалів О.Астаф’єва. – К., 2005. – С. 12.
2. Бубер М. Я и Ты // Квинтэссенция: Филос. альманах / Под. Ред. В.И.Мудрагея. Состав. О.Ю. Бойцова,
Л.И.Греков, Д.А.Замилов. – М., 1992.
3. Варій М. Характеристика різних почуттів // Психологія. – К., 2007.
4. Вервес Г. Адам Міцкевич в українській літературі. – К., 1955.
5. Вервес Г. Адам Міцкевич: Життя і творчість. – К., 1979.
6. Вишневська Н. З історії посмертних видань Лесі Українки // Лірика Лесі Українки. Текстологічне
дослідження. – К., 1976.
7. Ганский В. Яд любви или Пушкин–Собаньская–Бальзак // htt://neurus.narod.ru/zlatonew/ocherk/
ganskij.htm
8. Гачев Г.Д. Ускоренное развитие литературы. – М., 1964.
9. Дидро Д. Эстетика и литературная критика / Ред. пер. с франц. М.Черневич / Состав. М.Лившиц. – М.,
1980.
10. Драй-Хмара М. Леся Українка: Життя і творчість // Літературно-наукова спадщина / Упоряд.
С.А.Гальченка, А.В.Ріпенко, О.Ф.Томчук. – К., 2002.
11. Єфименко В. Дружба // Філософський енциклопедичний словник / Ред. кол. В.І.Шинкарук (голова).
– К., 2002.
12. Моторний А., Татаренко А. Україна і поетична муза Адама Міцкевича // Mickiewicz A. W Przyjacielskim domu.
· Міцкевич А. У дружньому домі. / Упоряд. та вст. ст. В.А. Моторного і А.Л.Татаренко. – Львів, 1994.
13. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Львів, 2003.
14. Овідій Назон Публій. Любовні елегії; Мистецтво кохання; Скорботні елегії / Пер. з латини, передм.,
комент. А.Содомори. – К., 1999.
15. Ортега-и-Гассет Х. Этюды о любви / Пер. В.Е.Багно // Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия
культуры / Пер. с испан. / Ред. кол. А.Я Зись и др. Состав. В.Е.Багно – М., 1991.
16. Плавскин З. Четырнадцать магических строк // Западноевропейский сонет (ХIII – XVII века):
Поэтическая антология / Сост. А.А.Чамеев и др. – Ленинград, 1988.
17. Радишевський Р. Леся Українка і Адам Міцкевич: До питання літературних традицій // Адам Міцкевич
і Україна: Зб.наук. пр. – К., 1999. – С. 288.
18. Теліга О. О краю мій....: Твори, документи, біографічний нарис / Упоряд. Н.Миронець. – К., 1999.
19. Українка Леся. Твори: У 4 т. – Т 1: Поетичні твори / Упоряд. та прим. Н.О.Вишневської. – К., 1981.
20. Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир. – К., 2006.
21. Mickiewicz A. W Przyjacielskim domu. · Міцкевич А. У дружньому домі / Упоряд. та вст. ст. В.А. Моторного і
А.Л.Татаренко. – Львів, 1994. – C. 102.
22. Piotrowski W. Lesia Ukrainka a Adam Mickiewicz // Pamiętnik Slowiański. Rok 1956. – T. VI. – Wroclaw, 1958. –
S. 91.

Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 323
Опубліковано
2019-06-19
Як цитувати
Lysenko-Yerzhykivska, N. (2019). ТЕМАТИЧНО-МОТИВАЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА “ОДЕСЬКОЇ” ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ АДАМА МІЦКЕВИЧА ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКЕ ВІДЛУННЯ. Слово і Час, (9), 85-96. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/649
Розділ
Контекст