HOMO MECHANICUS: “ТЕХНОСПОВІДЬ” ГАННИ ОСАДЧУК

  • Nadiya Havryliuk
Ключові слова: міфологічний світогляд, техніка, відчуження, Homo mechanicus.

Анотація

З особливою виразністю мотив техніки звучить у літературних текстах модернізму та постмодернізму.
Техніка стає одним із ключових атрибутів міста й міського способу життя, а також фактором знеособлення
та відчуження. Можливий наслідок взаємодії людини й техніки моделює Ганна Осадчук у вірші
“Техносповідь”. Здійснено спробу інтерпретації причин і наслідків появи нового типу людини – Homo
mechanicus – у світлі ідей семіотики, враховуючи систему міфологічних, релігійних, культурних уявлень
людини про себе і світ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Алієва О. Онтологія техніки в соціокультурному контексті. – Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 /
Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2004.
2. Гранослов – 2005: Альманах / Упоряд. Караваєва М.В., Медвідь В.Г. – К., 2006.
3. Ігнатенко М. Машина як творець нового “духу часу“ (і про зняття одного табу в літературі) // Слово і
Час. – 2004. – № 12.
4. Капленко О. Урбаністичні уявлення В. Підмогильного у світлі шпенґлерівської концепції // Слово і
Час. – 2002. – № 8.
5. Кирилюк О. Універсально-культурні аспекти деяких давньогрецьких старожитностей: семіотика міста
в світлі концепції “метафор первісної свідомості” Ольги Фрейденберг // Δόξα / Докса: Зб. наук. праць з
філософії та філології. – Вип. 8: Грецька традиція в сучасній культурі. – Одеса, 2005. – www.myslenedrevo.
com.ua/studies/kyryljuk/misto.html
6. Лотман Ю. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки
(1968 – 1992). – СПб., 2000.
7. Міщенко О. Урбаністичні концепції в європейській літературі // Філологічні семінари. Понятійний
апарат сучасного літературознавства: “своє“ й “чуже“ / Київський національний університет імені Тараса
Шевченка. – К., 2007. – Вип.10.
8. Святе Письмо Старого та Нового Завіту Українського Біблійного Товариства, 1994.
9. Сковорода Г. Твори: У 2 т. / Пер. зі староукраїнської мови та прим. М. Кашуби, В. Шевчука – К., 1994. –
Т. 2. (Гарвард. б-ка давнього укр. письменства).
10. Степанова А. Аспекты изучения городского текста в современном литературоведении // Філологічні
семінари. Понятійний апарат сучасного літературознавства: “своє“ й “чуже“ / Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – Вип.10.

Переглядів анотації: 16
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2019-06-19
Як цитувати
Havryliuk, N. (2019). HOMO MECHANICUS: “ТЕХНОСПОВІДЬ” ГАННИ ОСАДЧУК. Слово і Час, (9), 79-84. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/647
Розділ
Літературна критика