ПРОБЛЕМА АВТОРА В РОМАНІ ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА “ПНІН”

  • Hanna Kostenko
Ключові слова: автор, образ автора, оповідач, герой, розповідь.

Анотація

Розмежування понять автора й оповідача завжди викликали труднощі при аналізі художнього твору.
Найскладнішим було питання: що відрізняє оповідача від його героя і автора від оповідача? Саме
автор-творець є головним смислоформувальним чинником у творчості В.Набокова; автор, що піднявся
до рівня деміурга, але залишив межі художнього простору. Досі відкритим залишається питання, якою
мірою автор перетинається з оповідачем і наскільки Набоков сам ототожнює себе з образом автора, що
визначає актуальність цього дослідження. Автор і оповідач різні й суттю, і за змістом, зазначає Набоков,
зводячи свою роль у романі до книжки, що лежить у будинку російського емігранта. Ці ідеї безпосередньо
співвідносяться з тезами М.Бахтіна про роль автора-творця, який перебуває за межами хронотопів світу,
зображуваного ним.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. – М., 1975. – 504 с.
2. Кораблев А. Поэтика словесного творчества: Системология целостности: Монография. – Донецк, 2001.
– 224 с.
3. Набоков В. Пнин / Пер. Г.Барабтарло при участии В.Набоковой // Истинная жизнь Себастьяна Найта.
– М.; Харьков, 1998. – С. 181-349.
4. Современный словарь-справочник по литературе / Сост. и научн. ред. С.И.Кормилов. – М., 1999. –
704 с.
5. Barabtarlo G. A Resolved Discord (Pnin) // http: //www.libraries.psu.edu/nabokov/barab21-29.htm.
6. Bontila M.-R. Pnin/Pnin’s Search for Wholeness // The Nabokovian. – Number 57. – 2006. – P. 9-14.
7. Casmier S. A Speck of Coal Dust: Vladimir Nabokov’s Pnin and the Possibility of Translation // http://muse.
jhu.edu/demo/nabokov_studies/v008/8.1casmier.html.
8. Larmour D.H.J. Introduction. Collusion and collision // Discourse and Ideology in Nabokov’s Prose /Ed.by
David H. J. Larmour. – L.; N.Y.: Routledge, 2002.
9. Lodge D. Exiles in a small world // http://books.guardian.co.uk/departments/ classics/story/0,,1211718,00.html.
10. Milbauer Asher Z. Transcending Exile: Conrad, Nabokov, I.B.Singer. – Florida, 1985. – 140 p.
11. Sweeney S.E. How Nabokov Rewrote America // The Cambridge Companion to Nabokov / Ed. by Julian W.
Connolly. – Cambridge, 2005. – P. 65-84.

Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2019-06-19
Як цитувати
Kostenko, H. (2019). ПРОБЛЕМА АВТОРА В РОМАНІ ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА “ПНІН”. Слово і Час, (9), 60-65. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/645
Розділ
Зарубіжна література