ПУБЛІЦИСТИЧНА СПАДЩИНА ОЛЕСЯ ДОСВІТНЬОГО

  • Hanna Stepanova
Ключові слова: публіцистика, діалогічна побудова, соціологічна критика, літературна дискусія, мотив, аргумент.

Анотація

Стаття становить собою спробу критичного розгляду публіцистичної спадщини О.Досвітнього, яка на
сьогодні маловивчена. Акцентуючи важливість дослідження публіцистики письменника для простеження
витоків його художньої творчості, авторка приділяє значну увагу соціально-політичній і культурній
проблематиці його статей, їхній жанровій специфіці, розділяючи їх відповідно на кілька груп та підгруп, а
також засобам побудови діалогу із читачем, полемічним і стилістичним прийомам. Окремо розглядається
питання участі О.Досвітнього в літературній дискусії 1925 – 1928 рр.

Посилання

1. Досвітній О. (Д`-Неоро). “Культурно-побутові” скалки: [Нотатки] // Культура і побут. – 1926. – № 3,
4, 6. – Дод. до газ. “Вісті ВУЦВК”.
2. Досвітній О. (Д`-Неоро). “Культурно-побутові” скалки: [Нотатки] // Культура і побут. – 1926. –
24 січ. – Дод. до газ. “Вісті ВУЦВК”.
3. Досвітній О. Без початку: [Спогади про втечу від московського царського суду] // Нові дні. – 1971.
–№ 261 – 266.
4. Досвітній О. Видавнича справа: (Перші підсумки) // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 28 груд.
5. Досвітній О. Всевидав чи “ГИУ”: До полеміки // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 12, 13 верес.
6. Досвітній О. Декілька зауважень взагалі: про “Критику” // Критика. – 1930. – № 6.
7. Досвітній О. До розвитку письменницьких сил // ВАПЛІТЕ: Зошит перший. – Харків, 1926.
8. Досвітній О. З кулеметом і книжкою: (Спогади з рейсів в бандитські райони) // Вісті ВУЦВК. – 1924.
– 12 груд.
9. Досвітній О. За пшеничкою // Вся влада Радам! – К., 1924.
10. Досвітній О. Катеринославщина: Життя на місцях // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 15 серп.
11. Досвітній О. Книжка і кооперація // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 20 лют.
12. Досвітній О. Книжка й ринок // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 6 січ.
13. Досвітній О. Ну і що ж з Книжковою палатою? // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 28 груд.
14. Досвітній О. Радянське кіно: [Підсумки до сьомих роковин Жовтня] // Жовтневий збірник. – К.,
1924.
15. Досвітній О. Тенденція твору або Ібаньєсів дуалізм // ВАПЛІТЕ. – 1927. – № 1.
16. Досвітній О. Трудящий нарід і комунізм. – К.: Вид-во Ком. партії Схід. Галичини та Буковини, 1919.
17. Досвітній О. Як живуть і боряться українські робітничі маси в Канаді // Вісті ВУЦВК. – 1923. –
11 трав.
18. Затонський В., Досвітній О. Що треба знати біднякові і незаможньому / Вид. агітпоїзду “Більшовик”,
– Харків, 1920.
19. Кайда Л. Композиционная поэтика публицистики: Учебное пособие – М., 2006.
20. Ковалів Ю. Літературна дискусія 1925 – 1928 рр. – К., 1990.
21. Коряк В. Сьогочасна українська література // Молодняк. – 1927. – № 2, № 3.
22. Костюк Г. У світі ідей і образів. Критичні та історико-літературні роздуми: 1930 – 1980. – Мюнхен,
1983.
23. Український письменник Олесь Досвітній. 1891 – 1934: Бібліограф. покажчик / Уклад. Н.Л.Манова,
ред. Л.П.Суворова. – Харків, 1997.
24. Шевчук В. Один з народжених бурею: Риси творчого обличчя О.Досвітнього // Вітчизна. – 1987. –
№ 11.
25. Шевчук В. Олесь Досвітній: До 100-річчя від дня народження. – К., 1991.
Опубліковано
2019-06-19
Як цитувати
Stepanova, H. (2019). ПУБЛІЦИСТИЧНА СПАДЩИНА ОЛЕСЯ ДОСВІТНЬОГО. Слово і Час, (9), 30-41. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/634
Розділ
ХХ століття