СЮЖЕТ ЯК КОГНІТИВНА ДЕТЕРМІНАНТА НЕСТІЙКОСТІ В НОВЕЛІ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ ХІХ-ХХ С

  • Tetiana Bovsunivska Киїівський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: сюжет, фабула, архетипний сюжет, анагогічний сюжет, когнітивна теорія, модальність.

Анотація

У статті розглянуто різні форми утворення сюжетної нестійкості як закономірності когнітивного
розвитку: наявність кількох модальностей, кількох фабул, співіснування архаїчного архетипного сюжету
та модерністського, зміни персонажної темпоральності, проявлення анагогічного сюжету тощо. Когнітивна
теорія сюжету поєднала в собі дискретний та архетипний підходи до інтерпретації цієї провідної категорії
літературознавства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Агеєва В. Ритм як засіб подолання фабули // Слово і Час. – 1997. – № 10. – С. 36-44.
2. Белецкий А. Выбор сюжета // Избранные труды по теории литературы. – М., 1964. – С. 90-118.
3. Вайман С. Вокруг сюжета // Вопросы литературы. – 1980. – №2. – С. 114-134.
4. Виноградов В. К проблеме сравнительно-исторического исследования литературных произведений с
одной сюжетной схемой // Сюжет и стиль. – М., 1963. – С. 14-29.
5. Доманский Ю. Смыслообразующая роль архетипических значений в литературном тексте. – Тверь,
2001. – 94 с.
6. Евнин И. Синергетика мозга и синергетика искусства. – М., 2001. – 164 с.
7. Левитан Л., Цилевич Л. Сюжет в художественной системе литературного произведения. – Рига, 1990.
– 511 с.
8. Левитан Л., Цилевич Л. Основы изучения сюжета. – Рига, 1990. – 186 с.
9. Лотман Ю. Структура художественного текста // Об искусстве. – СПб., 1998. – С. 14 – 285.
10. Мелетинский Е. О литературных архетипах. – М., 1994. – 132 с.
11. Путилов Б. Мотив как сюжетообразующий элемент // Типологические исследования по фольклору.
– М., 1975. – С. 141-155.
12. Силантьев И. Поэтика мотива. – М., 2004. – 294 с.
13. Силантьев И. Сюжет как фактор жанрообразования в средневековой русской литературе. –
Новосибирск, 1996. – 96 с.
14. Силантьев И. Фабула как конструктивное начало жанра в “Поэтике” Аристотеля. – Новосибирск,
1997. – № 3-4. http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse34_23.htm
15. Томашевский Б. Теория литературы: Поэтика. – М.-Л., 1925. – С. 135-136.
16. Тюпа В. Анализ художественного произведения. – М., 2008. – 336 с.
17. Хализев В. Драма как род литературы. – М., 1986. – 260 с.
18. Шкловский В. Развёртывание романа и расказа // О теории прозы. – М., 1925. – С. 56-69.

Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 175
Опубліковано
2019-06-19
Як цитувати
Bovsunivska, T. (2019). СЮЖЕТ ЯК КОГНІТИВНА ДЕТЕРМІНАНТА НЕСТІЙКОСТІ В НОВЕЛІ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ ХІХ-ХХ С. Слово і Час, (9), 3-13. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/631
Розділ
Питання теоретичні