ТІЛЕСНО-МІМЕТИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ СТРАТЕГІЙ МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Г. КОСИНКИ)

  • Felix Shteinbuk Ки́ївський націона́льний лінгвісти́чний університе́т
Ключові слова: тілесно-міметичний метод, аналіз художніх творів, модернізм.

Анотація

У статті на матеріалі творчості Г. Косинки репрезентовано обґрунтування та можливості застосування так званого тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів. Подано оригінальну систему аргументації та висновок щодо модерністського характеру літературної спадщини українського письменника, а також щодо ефективності пропонованого методу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Голубкова А. Медленное изучение натуры (Рец. на кн.: Иличевский А. Матисс: Роман. – М., 2007) //Новое литературное обозрение. – 2008. – № 1(89). – С. 273-277.
2. Павличко С. Теорія літератури / Передм. М. Зубрицької. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 679 с.
3. Подорога В. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. Т. I. Н. Гоголь, Ф. Достоевский. – М.: Культурная революция; Логос; Logos-altera, 2006. – 688 с.
4. Подорога В. Феноменология тела. – М.: Ad Marginem, 1995. – 301 с.
5. Хрестоматія з української літератури для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Част. І / Упоряд. Г. Семенюк, М. Ткачук, А. Гуляк. – К.: Освіта, 2004. – 512 с.
6. Українська література. 11 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Р. Мовчан, Ю. Ковалів,
В. Погребенник, В. Панченко; За загал. ред. Р. Мовчан. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 496 с.
7. Усі українські письменники / Упорядники Ю. Хізова, В. Щоголева. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 384 с.
8. Чопик Р. Крик оголеної душі: Штрихи до творчої сильветки В. Стефаника // Усе для школи: Українська література. 10 клас. – К.: АртЕк, 2001. – С. 12-16.
9. Штейнбук Ф. Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття: Монографія. – К.: Педагогічна преса, 2007. – 292 с.
10. Штейнбук Ф. Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів): Монографія. – К.: Знання України, 2009. – 215 с.
11. Генис А. Модернизм как стиль ХХ века // Режим доступу: http://magazines.russ.ru/zvezda/2000/11/ genis.html.
12. Голынко-Вольфсон Д. Фавориты отчаяния (“Отчаяние” Владимира Набокова: преодоление модернизма) // Режим доступу: http://litpromzona.narod.ru/reflections/golinko9.html.
13. Чубаров И. Валерий Подорога. Мимесис // Критическая Масса. – 2006. – № 3 // Режим доступу до журн: http://magazines.russ.ru/km/2006/3/chu24.html.

Переглядів анотації: 69
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2019-06-18
Як цитувати
Shteinbuk, F. (2019). ТІЛЕСНО-МІМЕТИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ СТРАТЕГІЙ МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Г. КОСИНКИ). Слово і Час, (3), 79-87. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/625
Розділ
Питання теоретичні