“ЕСТЕТИКА” ЛІБЕЛЬТА ЯК ДЗЕРКАЛО ФІЛОСОФІЇ ШЕВЧЕНКА

  • Leonid Ushkalov Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Ключові слова: ідеал, матерія, натхнення, прекрасне, фантазія

Анотація

У статті розглянуто філософсько-естетичні погляди Тараса Шевченка, висловлені ним у ході читання першого тому трактату польського філософа Кароля Фридерика Лібельта (1807–1875) “Estetyka czyli umnictwo piękne” (Санкт-Петербург, 1854).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Віхи в історії античної естетики: Збірник. – К., 1988.
2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979.
3. Жуковский В. Выписки из немецкой эстетики и критики // Жуковский В. Эстетика и критика. – М., 1985. – С. 299-307.
4. Иваньо И. Эстетика Т. Шевченко // Иваньо И. Очерк развития эстетической мысли Украины. – М., 1981. – С. 150-162.
5. Крементуло В. Лібельт // Шевченківський словник. – К., 1978. – Т. 1. – С. 358.
6. Опыт науки изящного, начертанный А. Галичем. – СПб., 1825.
7. Радлов Э. Очерк истории русской философии // Введенский А., Лосев А., Радлов Э., Шпет Г. Очерки истории русской философии. – Свердловск, 1991. – С. 96-216.
8. Розумний Я. Поет, розп’ятий на ізмах // Світи Тараса Шевченка. – Т. ІІ: Збірник статтей до 185-річчя з дня народження поета. – Нью-Йорк; Львів, 2001. – С. 17-44.
9. Рубчак Б. Живописаний Шевченко (“Журнал” як текст) // Світи Тараса Шевченка: Збірник статтей до 175-річчя з дня народження поета. – Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1991. – С. 65-90.
10. Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. 1814–1861. – Вид. 2-е, перер. та доп. – К., 1982.
11. Т. Г. Шевченко. Біографія. – К., 1984.
12. Федченко П. Тарас Шевченко (1814–1861) // Історія української літературної критики. Дожовтневий період. – К., 1988. – С. 137-149.
13. Фізер І. Філософія чи філо-софія Тараса Шевченка? // Світи Тараса Шевченка: Збірник статтей до 175-річчя з дня народження поета. – Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1991. – С. 40-52.
14. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні // Чижевський Д. Філософські твори: У 4 т. – К., 2005. – Т. 1. – С. 3-162.
15. Шевченко Т. Зібр. тв.: У 6 т. – К., 2003. – Т. 1.
16. Шевченко Т. Зібр. тв.: У 6 т. – К., 2003. – Т. 3.
17. Шевченко Т. Зібр. тв.: У 6 т. – К., 2003. – Т. 4.
18. Шевченко Т. Зібр. тв.: У 6 т. – К., 2003. – Т. 5.
19. Lamennais F. Esquisse d’une philosophie. – Paris, 1840. – T. III.
20. Libelt K. Dziewica Orleańska. Ustęp z dziejów Francуi. – Wydanie drugie. – Poznań, 1852.
21. Libelt K. Estetyka czyli umnictwo piękne. Tom I. Część ogólna. – Wydanie drugie poprawione. – Petersburg, 1854.
22. Libelt K. Estetyka czyli umnictwo piękne. Тom ІІ. – Część II: Piękno natury plastyczne. – Petersburg i Mohilew, 1854.

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2019-06-18
Як цитувати
Ushkalov, L. (2019). “ЕСТЕТИКА” ЛІБЕЛЬТА ЯК ДЗЕРКАЛО ФІЛОСОФІЇ ШЕВЧЕНКА. Слово і Час, (3), 20-32. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/617
Розділ
Шевченкознавство