КОНЦЕПТ ПОДОРОЖІ В СУЧАСНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ (Ю. АНДРУХОВИЧ, А. СТАСЮК)

  • Yuliya Zaporozhchenko
Ключові слова: концепт, постмодернізм, подорож, турист, ідентичність, батьківщина, простір, кордон.

Анотація

У статті концепт “подорож” розглядається як один з основоположних концептів постмодерністського
тексту, що відображає прагнення героя знайти своє “я” в епоху загальної кризи культури. На прикладі
публіцистичної прози Ю.Андруховича й А.Стасюка показані особливості постмодерністського мандрування
“без мети”, єдиним сенсом якого стає пошук своєї національної і культурної ідентичності у фрагментованому
просторі Європи. Показано, що концепт “подорож” актуалізує й інші геокультурні концепти простору (“мала
батьківщина”, “Центрально-східна Європа”, “кордон”) і виступає їх сполучною ланкою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Андрухович Ю. Дезорієнтація на місцевості. – Івано-Франківськ, 2006.
2. Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі. (Вибрані спроби 1999 – 2005 років). – К., 2006.
3. Бауман З. От пилигрима к туристу, или краткая история идентичности // Социологический журнал. –
1995. – № 4.
4. Замятин Д. Метагеография. Пространство образов и образы пространства. – М., 2004.
5. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: мысли об извечном коловращении изящных и неизящных
искусства. – Харьков, 2000.
6. Карасик В. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград, 2002.
7. Кискін О. Урбаністичний хронотоп в постмодерністському романі: Автореф. дис. ... канд. філол. наук.
– К., 2006.
8. Кола А. Категория «Центральной Европы» в творчесте Милана Кундеры, Юрия Андруховича и Анджея
Стасюка // Европа. Журн. польс. Ин-та междунар. дел. – 2002. – №2.
9. Межкультурная коммуникация: учеб. пособие / [В.Зинченко, В.Зусман, З. Кирнозе и др.]. – Нижний
Новгород, 2001.
10. Мережинская А. Русская постмодернистская литература. – К., 2007.
11. Стасюк А., Андрухович Ю. Моя Європа: Два есеї про найдивнішу частину світу. – Львів, 2001.
12. Стасюк А. Дорогою на Бабадаг. – К., 2007.
13. Стасюк А. Дукля. – М., 2003.
14. Степанов Ю. Константы: словарь русской культуры. Опыт исследования. – М., 2001.
15. Философия ХХ века / [Добрынина В., Грехнев В., Добрынин В. и др.]. – М., 1997.

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2019-06-14
Як цитувати
Zaporozhchenko, Y. (2019). КОНЦЕПТ ПОДОРОЖІ В СУЧАСНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ (Ю. АНДРУХОВИЧ, А. СТАСЮК). Слово і Час, (7), 11-18. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/589
Розділ
Питання теоретичні