УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕТЕКСТ ЖАКА ДЕРРІДА, АБО ЛІТЕРАТУРНЕ ПІЛІГРИМСТВО 1920-Х

  • Olesya Omelchuk Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Ключові слова: літературна подорож, боротьба репрезентацій, СРСР, Європа.

Анотація

Авторка статті розвиває ідею про існування окремого жанру літературної подорожі, що був визначений
Жаком Дерріда як “повернення з Москви/в СРСР” (“back from Moscow/in the USSR”). До аналізу
залучаються тексти І.Микитенка, Остапа Вишні, В.Поліщука та інших українських письменників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бузько Д. Проблематична “проблемність” // Нова генерація. – 1927. – №1.
2. Г.Д. Наші письменники за кордоном // Гарт. – 1928. – №12.
3. Деррида Ж. “Back from Moscow, in the USSR”// Жак Деррида в Москве / Пер. с фр. и англ. / Предисл.
М.К. Рыклина. – М., 1993.
4. Вишня Остап. Берлінські музеї // Твори: У 7 т.– К., 1964. – Т.4.
5. Вишня Остап. Розклад буржуазії // Твори: У 7 т.– К., 1964. – Т.4.
6. Голубенко Дм. Проти Меки // Нова генерація. – 1929. – №1.
7. Гридень К. З минулих літ // Сучасність. – 1968. – № 8.
8. Коваленко Б. Поліпшення добробуту письменника // Життя й революція. – 1925. – № 12.
9. Любченко А. Щоденник // Вертеп (повість). Оповідання. Щоденник / Упоряд., авт. післямова
В.А. Любченко; авт. передм., комент., приміт. І.Л.Михайлин. – Харків, 2005.
10. Маланюк Є. З нотатника // Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи
/ Серія “Ad Fontes” – До джерел” / Упоряд., науков.редагув., передмова Т.Салиги. –Львів, 2005.
11. Матеріяли до історії літератури і громадської думки. Листування з американських архівів 1857-1933
/ Ред.Б.Струмінський, М.Скорупська у співпраці з Е.Касинцем, Н.Лівицькою-Холодною; вступ. статті:
М.Раєв, М.Скорупська. – Нью-Йорк, 1992. – Т.3.
12. Микитенко І. Голуби мира. Подорож за кордон. – Харків, 1932.
13. Михайлець Гр. Інтернаціонал (З нагоди приїзду П’єра де Жетейра в СРСР) // Плуг. – 1928.– №7-8.
14. Паперный В. Вера и правда: Андре Жид и Лион Фейхтвангер в Москве // Неприкосновенный запас. –
М., 2003. – №4 (30).
15. П’єр Амп (До приїзду в СРСР) // Культура і побут. – 1927. – № 39.
16. Підмогильний В. Панаїт Істраті в Києві // Життя й революція. – 1928. – №2.
17. Поліщук В. Листи // Блажен, хто може горіти… Автобіографія, щоденники, листи / Упоряд. З.Суходуб.
– Рівне, 1997.
18. Поліщук В. Книга повстань. Том I. Частина I: Поезії 1917-1921 років. – Харків, 1929.
19. Поліщук В. Розкол Європи: Художньо-соціяльні та побутові нариси. – Харків, 1925.
20. Селін і Чехов // Назустріч. – 1936. – №24
21. Серед инших письменників // Плужанин. – №1. – 1925.
22. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті / Пер. з фр. – К., 2007.
23. Черняк Є. Листи з дороги (Італія) // Життя й революція. – 1929. – №6.
24. Черняк Є. Листи з дороги (Німеччина) // Життя й революція. – 1928. – №11.
25. Якубовський Ф. Вол.Поліщук Розкол Європи // Життя й революція – 1925. – №10.
26. Ярмоленко А. Дев’ятсот двадцять дев’ятого // Плуг. – 1930. – №4.
27. Orwell G. Arthur Koestler. – Режим доступу: http://www.george-orwell.org/Arthur_Koestler/0.html

Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2019-06-14
Як цитувати
Omelchuk, O. (2019). УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕТЕКСТ ЖАКА ДЕРРІДА, АБО ЛІТЕРАТУРНЕ ПІЛІГРИМСТВО 1920-Х. Слово і Час, (7), 3-10. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/588
Розділ
Питання теоретичні