РУССОЇЗМ ТА ФРАНЦИСКАНІЗМ У ТВОРЧОСТІ ЛЕОПОЛЬДА СТАФФА І КНУТА ГАМСУНА

  • Ellina Tsykhovska Національний Авіаційний Університет
Ключові слова: францисканізм, природа – суспільство, прометеївська епоха, природний стан, бінарна семантична опозиція, синтез.

Анотація

У статті розкриваються основні принципи поширеного в польському літературознавстві явища під назвою “францисканізм”, одним із найяскравіших виразників якого був Л. Стафф. Авторка вказує на спільність рис францисканізму з руссоїстською концепцією “природної людини”, що знайшли втілення у творчості Л. Стаффа та норвезького письменника К. Гамсуна, твори якого вплинули на спадщину українських та польських митців початку ХХ ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Гамсун К. Пан // Вибрані твори. – Львів, 2000.
2. Гамсун К. Плоды земли. – СПб., 1999.
3. Ємець-Доброносова Ю. Феномен відлуння. Інтерпретативні нотатки на берегах // Відлуння самотності: Кнут Гамсун та контекст українського модернізму. – К., 2003.
4. Лотман Ю. Об искусстве: Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). – СПб., 1998.
5. Сергеев А. Комментарии // Гамсун К. Собр. соч.: В 6 т. – М., 1991. – Т.1.
6. Сучков Б. Кнут Гамсун // Гамсун К. Собр. соч.: В 6 т. – М., 1991. – Т.1.
7. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость. – СПб., 1998.
8. Encyklopedia Katolicka / Pod red. L. Bieńkowskiego. – Lublin, 1989. – T. 5.
9. Historia literatury polskiej w zarysie / Pod red. Mariana Stępnia i Aleksandra Wilkonia: W 2 t. – Wyd. 4. – Warszawa, 1987. – T. 2.
10. Kozicki W. W kręgu przyjaciół z Czytelni Akademickiej // Maciejewska I. Leopold Staff [wybór prac i korespondencja]. – Warszawa, 1965.
11. Koziej R. Franciszkanizm “Ptaków niebieskich” Leopolda Staffa // Kieleckie Studia Filologiczne. – 1992. – T. 6.
12. Maciejewska I. Leopold Staff. Lwowski okres twόrczości. – Warszawa, 1965.
13. Piechal M. Leopold Staff jako tłumacz // Maciejewska I. Leopold Staff [wybór prac i korespondencja]. – Warszawa, 1965.
14. Pośpiechowa L. Dramaty Leopolda Staffa. – Opole, 1966.
15. Słownik terminów literackich / Pod red. J. Sławińskiego. – Wyd. 2, poszerz i popr. – Wrocław, 1988.
16. Staff L. Poezje zebrane: W 2 t. – Warszawa, 1967. – T. 1.
17. Staff L. Poezje zebrane: W 2 t. – Warszawa, 1967. – T. 2.
18. Staff L. W kręgu literackich przyjaźni: listy. – Warszawa, 1966.
19. Staff L. Wstęp // Kwiatki Św. Franciszka z Asyżu / Tłumaczenie L. Staffa. – Wrocław, 1994.
20. Starowiejska-Morstinowa Z. Staff w Pławowicach // Maciejewska I. Leopold Staff [wybór prac i korespondencja]. – Warszawa, 1965.

Переглядів анотації: 15
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2019-06-13
Як цитувати
Tsykhovska, E. (2019). РУССОЇЗМ ТА ФРАНЦИСКАНІЗМ У ТВОРЧОСТІ ЛЕОПОЛЬДА СТАФФА І КНУТА ГАМСУНА. Слово і Час, (2), 54-59. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/579
Розділ
Порівняльне літературознавство