ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ СВОБОДИ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНІЙ ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА Ж.-П.САРТРА

  • Oleksandra Shmorhun Center for Humanitarian Education of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ключові слова: свобода, екзистенційна драматургія, Леся Українка, Ж.-П.Сартр.

Анотація

Порівняльний аналіз екзистенційної драматургії Лесі Українки та Ж.-П.Сартра дає змогу показати спільну для обох авторів філософську проблематику гуманістично-екзистенційних вимірів свободи модерної людини. Особливість творчості Лесі Українки порівняно із Ж.-П.Сартром полягає у відсутності морального ригоризму, абстрактного філософського схематизму у змалюванні героїв та ситуацій, що надає її драматургії виразнішого, власне гуманістично-екзистенційного звучання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бультман Р. Новый завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия // Вопросы философии. – 1992. – №11.
2. Великовский С. В поисках утраченного смысла: очерки литературы трагического гуманизма во Франции. – М., 1979.
3. Гарин И. Воскрешение духа. – М., 1992.
4. Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі: пророчі голоси драматургії Лесі Українки. – К., 2009.
5. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – К., 2007.
6. Камю А. Бунтующий человек: философия, политика, искусство. – М., 1990.
7. Камю А. Избранное. – М., 1990.
8. Криловець А. Українська література перших десятиріч ХХ століття: філософські проблеми. – Тернопіль, 2005.
9. Лекции по теории эстетики / Под редакцией М. С. Кагана. – Ленинград, 1973. – Кн. 2.
10. Мунье Э. Манифест персонализма. – М., 1999.
11. Мунье Э. Надежда отчаявшихся: [Мальро. Камю. Сартр. Бернанос.]. – М., 1995.
12. Сартр Ж.-П. Пьесы / Пер с фр. – М., 1999.
13. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989.
14. Українка Леся. Зібр. тв.: У 12 т. – К., 1975–1979.
15. Українка Леся. Стародавня історія східних народів. – Луцьк, 2008.
16. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
17. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. – М., 1989.
18. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1989.
19. Фромм Э. Здоровое общество // Мужчина и женщина. – М., 1998.
20. Фромм Э. Искусство любить // Душа человека. – М., 1992.
21. Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990.

Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2019-06-13
Як цитувати
Shmorhun, O. (2019). ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ СВОБОДИ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНІЙ ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА Ж.-П.САРТРА. Слово і Час, (2), 41-53. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/578
Розділ
Порівняльне літературознавство