“СУЄСЛОВИ, ЛИЦЕМhРИ, ГОСПОДОМ ПРОКЛЯТІ” (ПРОБЛЕМА ОБРЯДОВІРСТВА І НАРОДНОЇ ПОБОЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)

  • Vasyl Yaremenko Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: Христос, правдива релігійність, обрядовірство, народна побожність, лицемірство.

Анотація

У статті аналізується, як Т.Шевченко, передусім у своєму художньому вираженні, трактує актуальну
нині проблему обрядовірства та пов’язане з нею питання народної побожності. Відповідно з’ясовується
місце Шевченка в осмисленні цих тем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Аверинцев С. Майбутнє християнства в Європі // Софія – Логос: Словник. – 2-е видання. – К., 2004.
2. Аверинцев С. Освіта і сім’я в постатеїстичних суспільствах // Дух і літера. – 2003. – № 11-12.
3. Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо – й націософська парадигма. – К., 2004.
4. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886). – К., 2006.
5. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. – К., 2008.
6. Довженко О. Господи, пошли мені сили: Щоденник, кіноповісті, оповідання, фольклорні записи, листи,
документи. – Харків, 1994.
7. Драгоманов М. Вибране (“... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні”). – К., 1991.
8. Дудченко А. Виклик секуляризації в Україні та наша можлива відповідь // Наша віра. – 2006. – № 8.
9. Іваннікова Л. Українська літургійна книга ХVІ – ХVІІІ ст. // Наша віра. – 2008 – № 12.
10. Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993.
11. Мень А. (А. Боголюбов). Сын человеческий. – Изд. 3, переработанное и дополненное. – Bruxelles,
1993.
12. Мень О. За матеріалами інтерв’ю... // Джерела. – Луцьк. – 2000. – № 1.
13. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо “Москалевої криниці”: Дванадцять статтів. – К., 2001.
14. Сковорода Г. Повне зібр. тв.: У 2 т. – К., 1973. – Т. 2.
15. Сковорода Г. Твори: У 2 т. – К., 1994. – Т.2.
16. Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.
17. Толстой Л. Как читать евангелие и в чем его сущность? // Всемирный Вестник. – 1906. – № 7.
18. Українська література ХVІІ ст.: Синкрет. писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / Упоряд.,
приміт. і вступ. стаття В. І. Крекотня. – К., 1987.
19. Смилянская Е. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и “духовные
преступления” в России ХVIII в. – М., 2003.
20. Франко І. Радикали і релігія // Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1986. – Т. 45.
21. Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. – М., 1995. Т. 2.: Л – С. / Ред. кол. С. С. Аверинцев
/ гл. ред. и др.
22. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2003. – Т. 5.
23. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. – К., 2003. – Т. 6.
24. Яцюк В. Живопис – моя професія: Шевченкознавчі етюди. – К., 1989.

Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2019-06-12
Як цитувати
Yaremenko, V. (2019). “СУЄСЛОВИ, ЛИЦЕМhРИ, ГОСПОДОМ ПРОКЛЯТІ” (ПРОБЛЕМА ОБРЯДОВІРСТВА І НАРОДНОЇ ПОБОЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА). Слово і Час, (5), 84-92. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/547
Розділ
Шевченкознавство