ПЕРША ІСТОРІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: КОМПАРАТИВНІ ОРІЄНТИРИ

  • Halyna Aleksandrova Киїівський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: історія літератури, періодизація, вплив, запозичення, порівняльний метод.

Анотація

У статті розглядаються “Нариси історії української літератури ХІХ
століття” (1884) М. Петрова – перша авторська історія нового вітчизняного
письменства, особливістю якої був наголос на численних запозиченнях
у ньому. Водночас праця демонструвала, що необхідним компонентом
національного письменства є літературні зв’язки, і доводила, що з
розвитком національної історії літератури тісно пов’язаний розвиток
порівняльних досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. А. Н. “Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия” Н.И. Петрова // Вестник Европы. –
1884. – № 8.
2. Александрова Г. Літературні перехрестя (Микола Дашкевич у контексті порівняльних досліджень кінця
ХІХ – початку ХХ ст.). – К., 2008.
3. Білецький Л. Основи української науково-літературної критики. – К., 1999.
4. Білецький О. Шляхи розвитку українського літературознавства // Зібр. тв.: У 5 т. – К., 1965. – Т. 2.
5. Бухальська М. Наукова діяльність та історико-культурна спадщина академіка Миколи Петрова (друга
половина ХІХ – початок ХХ століття). Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 2006.
6. В. Судьбы украинской литературы в ХІХ столетии. Н.И. Петров. Очерки истории украинской литературы
ХІХ столетия. Киев. 1884 // Заря. – 1884. – № 37.
7. Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ –початку ХХ сторіч. – Львів,
2002.
8. Горленко В. “Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия” Н.И. Петрова. Киев, 1884 //
Киевская старина. – 1884. – Кн. ІV.
9. Грушевський М. Спомини / Публ. С. Білоконя // Київ. – 1988. – № 12.
10. Дашкевич Н. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы XIX столетия»
// Отчет о 29 присуждении наград гр. Уварова / Приложение к LІХ т. Записок Императорской академии
наук (далі ЗапИАН). – СПб., 1888.
11. Дурдуковський В. Микола Іванович Петров // Записки історико-філологічної секції Українського
наукового товариства (далі – ЗІФСУНТ). – 1919. – Кн. І.
12. Єфремов С. Дорогою синтезу: Огляд історіографії українського письменства // Вибране. Статті. Наукові
розвідки. Монографії /Упорядкув., передм. та прим. Е. Соловей. – К., 2002.
13. Єфремов С. М.І. Петров як історик літератури // ЗІФСУНТ. – 1919. – Кн. І.
14. Лист Павла Житецького до Миколи Петрова // Петров М. Скрижалі пам’яті. – К., 2004.
15. Наєнко М. Історія українського літературознавства. – К., 2001.
16. Наливайко Д. Вступне слово // Теорія літератури й компаративістика. – К., 2006. – С. 5-8.
17. Одовець К. “Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия” Н.И. Петрова. Киев, 1884.
(Критичний огляд) // Діло. – 1884.
18. Отчет о двадцять девятом присуждении наград графа Уварова. Приложение к LІХ т. ЗапИАН. – СПб.,
1888. – № 1. – С. 5–7.
19. “Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия” Н.И. Петрова // Русский филологический
вестник. – 1884. – № 1.
20. Петров М. Воспоминания и переписка с разными лицами // Скрижалі пам’яті. – К., 2004.
21. Петров М. Перші спроби історіографії української літератури // Скрижалі пам’яті. – К. 2004.
22. Петров Н. О степени самобытности украинской литературы // Киевлянин. – 1881. – № 64.
23. Петров Н. Очерки истории украинской литературы. – К., 1884.
24. Поклад Н. Літописець без лукавого мудрствування // Рідна школа. – 1997. – № 1.
25. Поклад Н. Петров Микола // Українська література у портретах та довідках: Давня література – ХІХ
ст. – К., 2000. – С. 241.
26. Поклад Н. Став сином України // Слово і Час. – 1998. – № 9–10.
27. Росовецький С. Якого оновлення потребує українська компаративістика: нотатки традиціоналіста //
Слово і Час. – 2003. – № 5.
28. Свенціцький І. Українська старовина в Київському церковно-археологічному музеї // ЗІФСУНТ. –
1918. – Кн. ХVІІ.
29. Сохань С. Бібліотечно-археографічна діяльність М.І. Петрова (1840–1921): Автореф. дис... канд. іст.
наук. – К., 2003.
30. Ульяновський В., Панчук О. Микола Петров: портрет у часовій перспективі та різних інтер’єрах //
Петров М. Скрижалі пам’яті. – К., 2004.
31. Франко І. Історія української літератури. Ч. 1. Від початків українського письменства до Івана
Котляревського // Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1983. – Т. 40.
32. Франко І. Лист до О. М. Пипіна //Там само. – К., 1986. – Т. 49.
33. Франко І. “Наймичка” Т. Шевченка // Там само. – К., 1981. – Т. 29.
34. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994.
35. Чижевський Д. Михайло Сергійович Грушевський як історик літератури // Грушевський М. Історія
української літератури: У 5 т. – Нью-Йорк, 1959. – Т. 1.

Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Aleksandrova, H. (2019). ПЕРША ІСТОРІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: КОМПАРАТИВНІ ОРІЄНТИРИ. Слово і Час, (2), 82-91. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/521
Розділ
Дати