УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ТЛУМАЧЕННІ ІВАНА ФРАНКА

  • Myroslava Ivanyshyn Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: національна ідентичність, національна ідея, культура, націоналізм, імперіалізм.

Анотація

Авторка пропонує національно-екзистенціальний аналіз деяких методологічних проблем витлумачення
національної ідентичності. Робота базується на інтерпретації різних творів Івана Франка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Баган О. Світоглядна еволюція Івана Франка як ключ до розуміння його творчості // Іван Франко в школі:
Збірник науково-методичних праць. – Дрогобич, 2003. – Вип. 1. – С. 6-15.
2. Гарасим Я. До джерел, етноестетика у теоретичній концепції Івана Франка // Дзвін. – 2006. – № 8. –
С. 162-164.
3. Денисюк І. Речник національної ідеї // Дзвін. – 2006. – № 8. – С. 103-112.
4. Денисюк І. Національне питання в полеміці “Між своїми” // Літературознавчі та фольклористичні праці:
У 3 т., 4 кн. – Львів, 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 313-327.
5. Іванишин П. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти):
Монографія. – Дрогобич, 2005. – 308 с.
6. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики: Монографія. – Львів, 2004. – 488 с.
7. Пахльовська О. Творчість Івана Франка як модель культурно-національної стратегії // Іван Франко –
письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів, 1998. – С. 19-31.
8. Сивокінь Г. Сучасність української літератури в історичній перспективі // Слово і Час. – 2001. –
№ 1. – С.26.
9. Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К., 1994. – 170 с.
10. Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – К., 1976-1986.
11. Франко І. Ukraina irredenta // Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т.; упоряд. З.Т.Франко,
М.Г.Василенко. – Львів, 2001. – С. 245-263.
12. Франко І. Жидівська держава // Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т.; упоряд. З.Т.Франко,
М.Г.Василенко. – Львів, 2001. – С. 331-335.
13. Франко І. Між своїми // Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т.; упоряд. З.Т.Франко,
М.Г.Василенко. – Львів, 2001. – С. 220-245.
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Ivanyshyn, M. (2019). УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ТЛУМАЧЕННІ ІВАНА ФРАНКА. Слово і Час, (2), 46-52. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/516
Розділ
Ad fontes!