СОЦІАЛЬНИЙ МІФ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  • Olena Stavnycha Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Ключові слова: соціальний міф, концептуалізаційна роль міфу, поліміфологічність суспільної свідомості, функції і структура соціального міфу.

Анотація

Стаття висвітлює проблему використання соціологічного поняття “соціальний міф” у сучасному
літературознавстві. Термінологічна невизначеність і численність тлумачень дефініції “соціальний
міф”, відсутність її літературознавчої інтерпретації зумовлюють актуальність цієї наукової розвідки.
Авторка обґрунтовує необхідність і природність інтеграції поняття “соціальний міф” у категоріальний
апарат літературознавчо-соціологічних досліджень, формулює визначення терміна з урахуванням
літературознавчої специфіки, окреслює сутнісні характеристики й функції соціального міфу, подає одну
з можливих типологізацій сучасних соціальних міфів у літературно-художньому вимірі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Апинян Т. Мифология и событие. – СПб., 2005.
2. Бондарева О. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв’язку через
жанрове моделювання: Монографія. – К., 2006.
3. Бурлачук В. Символічні системи і конституювання соціального смислу // Соціологія: теорія, методи,
маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 147-155.
4. Ганошенко Ю. Міф, архетип, традиційний образ в українському інтелектуальному романі 20-30-х років
ХХ ст. – Запоріжжя, 2005.
5. Гриценко О. “Своя мудрість”: Національні міфології та “громадянська релігія” в Україні. – К., 1998.
6. Жулковський Ю. Проблема міфологічності громадської думки // Вісник Харківського нац. ун-ту
ім. В. Н. Каразіна. – № 462. – Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія,
методи. – Харків, 2000. – С. 110-116.
7. Зварич І. Міфологічна парадигма художнього мислення. – Чернівці, 2002.
8. Кессиди Ф. От мифа к логосу ( Становление греч. философии ). – М., 1972.
9. Козолупенко Д. Миф. На гранях культуры (системный и междисциплинарный анализ мифа в его различных
аспектах: естественно-научная, психологическая, культурно-поэтическая, философская и социальная
грани мифа как комплексного явления культуры). – М., 2005.
10. Лазарук М. Інавгурація: Роман-дилогія. – Чернівці, 2006.
11. Мережинская А. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80-90-х
годов ХХ века: Монография. – К., 2001.
12. Міщенко М. Ідеологія, соціальна міфологія та трансформаційні процеси в українському суспільстві. –
К., 1998.
13. Пивоев В. Мифологическое сознание как способ освоения мира. – Петрозаводск, 1991.
14. Савельева М. Лекции по мифологии культуры. – К., 2003.
15. Социологическая энциклопедия: В 2 т. – М., 2003. – Т. 2.
16. Юнг К.-Г. О современных мифах: сб. трудов. – М., 1994.

Переглядів анотації: 92
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Stavnycha, O. (2019). СОЦІАЛЬНИЙ МІФ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Слово і Час, (2), 24-32. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/513
Розділ
Питання теоретичні