“ЛАНДШАФТ КУЛЬТУРИ” У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

  • Svitlana Kocherga Національний університет «Острозька академія»
Ключові слова: “ландшафт культури”, семіотика, код, бінарна опозиція.

Анотація

У статті дано тлумачення поняття “ландшафт культури” в контексті семіотики тексту. Виокремлено домінантні коди хронологічної вертикалі культурософської концепції Лесі Українки: античність (суспільний код), раннє християнство (код віри), середньовіччя (аристократичний код), Новий час (код кризи культури). Розглядаються основні тенденції структуризації семіотичного континууму у драматургії письменниці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Агеєва В. Поетеса зламу століть: творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. – К.: Либідь, 2001. – 264 с.
2. Акатова А. “Ландшафт культуры”: понятийный статус и художественное воплощение: на материале романа Джона Фаулза “Волхв”: Автореф. дис. ... канд. культурологии: спец. 24.00.01. “Теория и история культуры”. – Кострома, 2007. – 20 с.
3. Библер В. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков. – М.: Русское феноменолог. общ-во, 1997. – 440 с.
4. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / Пер. и примеч. А. В. Михайлова. – М.: Наука, 1977. – 705 с. – (Серия “Памятники исторической мысли”).
5. Донцов Д. Поетка українського рісорджименту (Леся Українка) // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3 кн. – К.: Рось, 1994. – Кн. 1. – С. 149-183.
6. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – К.: Факт, 2007. – 640 с.
7. Каган М. XVII век в его отношении к прошлому и будущему европейской культуры // XVII век в диалоге эпох и культур: Материалы научной конференции. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 2000. – Вып. 8. – С. 9-10.
8. Малютіна Н. Поетика семіозису в драматичній поемі Лесі Українки “У пущі” // Леся Українка і сучасність: до 130-річчя від дня народження Лесі Українки: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2003. – Т. 1. – С. 107-115.2№ • 2102 .саЧ і оволС9
9. Скупейко Л. “Суверенна особистість” як парадигма неоромантизму: в рецепції Лесі Українки // Біблія і культура. – 2009. – №11. – С. 184-190.
10. Українка Леся. Драматичні твори // Українка Леся. Зібр. тв.: У 12 т. – К.: Наук. думка, 1976. – Т. 4. – 352 с.
11. Українка Леся. Листи (1903–1913) // Українка Леся. Зібр. тв.: У 12 т. – К.: Наук. думка, 1979. – Т. 12. – 694 с.
12. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / Пер. К. А. Свасьяна. – М.: Мысль, 1993. – Т. 1. Гештальт и действительность. – 663 с.

Переглядів анотації: 53
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Kocherga, S. (2019). “ЛАНДШАФТ КУЛЬТУРИ” У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. Слово і Час, (2), 3-9. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/504
Розділ
ХХ століття